Poradenství

Již několik let se zabýváme finančním poradenstvím v oblasti důchodového zabezpečení. Provádíme výpočty, doporučení k odchodů do důchodu, kalkulace dobrovolného pojištění a kontrolu již přiznaných důchodů.

Pokračuj

Výpočty důchodů

Provádíme informativní výpočty důchodů: předčasný starobní důchod, řádný starobní důchod, invalidní důchody prvního, druhého i třetího stupně. Pro roky, kdy nelze důchod vypočítat přesně, provádíme odhad.

Pokračuj

Více než 2500 klientů

Během naší praxe se na nás obrátilo více než 2500 klientů. Nejčastěji se jednalo o výpočty důchodů a doporučení optimálního postupu, výpočet výhodnosti přesluhování (tzv. práce na procenta), atd.

Pokračuj

Přesluhování

Chystáte se pracovat i po nároku na řádný důchod? Nebo Vám již nárok vznikl před lety a důchod zatím nepobíráte? Spočítáme Vám několik variant přiznání důchodu a vyčíslíme jejich výhodnost (vč. ukončeného roku pojištění).

Pokračuj

Důchodová kalkulačka 2022

Připravili jsme pro Vás důchodovou kalkulačku, na které si můžete spočítat, kdy Vám vzniká nárok na starobní důchod a nárok na předčasný důchod. Důchodová kalkulačka je aktuální k roku 2022 stačí zadat datum narození.

Pokračuj

Vzorové doporučení

Připravili jsme pro Vás několik výňatku z našich závěrečných zpráv (doporučení), které jsme zpracovali klientům před Vámi. Můžete se tak seznámit s obsahem obecné části i s nětkterými částmi individuálních částí.

Pokračuj

SVČ a pobírání důchodu

Pokud jste osoba samostatně výdělečná činná a zvažujete odchod do důchodu, můžeme Vám spočítat výhodnou kombinaci pobírání předčasného důchodu a omezené samostatné výdělečné činnosti.

Pokračuj

Výpočet invalidního důchodu

V případě, že očekáváte přiznání invalidního důchodu vlivem zhoršujícího se zdravotního stavu, vypočítáme Vám jeho výši. Invalidní důchod Vám vyčíslíme ve všech variantách I,II i III stupně a doporučíme datum přiznání.

Pokračuj

Poradenství v oblasti důchodové problematiky již 10+ let (2009 – 2024)

Výhodný odchod do důchodu

Výši Vašeho budoucího důchodu může ovlivnit volba vhodného data odchodu o několik set korun měsíčně. Při délce průměrného věku, tak můžete během důchodu ušetřit několik desítek tisíc korun. Je škoda o tyto peníze přijít v případě, že svůj odchod do důchodu zvolíte náhodně, nebo ihned při dosažení důchodového věku.

  • Spočítáme a poradíme Vám výhodné datum odchodu do předčasného důchodu
  • Spočítáme a navrhneme Vám optimální řešení přiznání důchodu, pokud v důchodovém věku pracujete (tzv. "na procenta")

V případě, že zvažujete odchod do předčasného důchodu a nespočítáte si, kdy je pro Vás výhodné odejít, můžete přijít během důchodového věku o více peněz (třeba i 200 000 Kč).

Záleží například na vhodně získané době pojištění (počítají se totiž jenom celé roky), zda odejít do důchodu na konci, nebo na začátku roku, atd.. Rozdíl jednoho dne může znamenat několik set měsíčně. Tyto výpočty je třeba provést u každého klienta zvlášť.

Přečtěte si následující seznam, co bereme při výpočtech výhodného data v úvahu.
Při výpočtech bereme v úvahu:

  • počet odpracovaných dní a ukončený rok pojištění ~ 250 Kč měsíčně k důchodu navíc
  • výši Vašich výdělků
  • krácení předčasného důchodu ~ až 1500 Kč měsíčně k důchodu navíc, poradíme jak dosáhnout na výhodnější (méně krácený) předčasný důchod
  • možnost si doplatit dobrovolné pojištění ~ 150 Kč měsíčně k důchodu navíc
  • valorizaci ~ 150 Kč měsíčně k důchodu navíc
  • růst, nebo stagnaci přepočítacích koeficientů
  • porovnáváme varianty odchodu do důchodu na konci a na začátku roku ~ 200 Kč měsíčně k důchodu navíc
  • Každému klientovi kontrolujeme jeho informativní osobní list důchodového pojištění! ~ ušetřené starosti při podávání žádosti o důchod
Mám předběžný zájem o výpočet výhodného data odchodu do důchodu:

Vaše jméno + telefonní číslo:


Váš e-mail: