Kategorie: Důležité – archiv

Valorizace důchodů 2013

Od 1.1.2013 se budou všechny přiznané důchody v roce 2012 a dříve valorizovat (navyšovat). Základní výměra důchodu se zvýší z 2 270 Kč na 2 330 Kč, tedy o 60 Kč. Procentní výměra se navýší o 0,9%.

Příklad valorizace důchodu

Pokud pobíráte např. důchod 10 000 Kč, bude začátkem roku 2012 valorizován...

Pokračuj

Důchodová kalkulačka

Důchodová kalkulačka pro odchod do důchodu v roce 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 a později

  • Váš důchodový věk závisí na datu narození, pohlaví a počtu vychovaných dětí.
  • Kalkulačka počítá nárok na předčasný důchod i řádný starobní důchod.
  • Kalkulačka je aktuální a zahrnuje i poslední zvyšování důchodového věku.
  • Jak se zvyšuje průměrná doba života, zvyšuje se...
Pokračuj

Dobrovolné důchodové pojištění

Dobrovolná účast na důchodovém pojištění je další možností k získání doby pojištění. K účasti je nutné podání přihlášky u místně příslušné správy sociálního zabezpečení. Za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na pojištění bez udání důvodu možná nejvýše v rozsahu jednoho roku bezprostředně před tímto dnem, to však neplatí, pokud...

Pokračuj

Informativní osobní list důchodového pojištění

Informativní osobní list důchodového pojištění je základní dokument, ze kterého vycházíme při našich výpočtech. Zahrnuje jednotlivé období života a informace, zda člověk pracoval, studoval, byl registrovaný na pracovním úřadě, kolik vydělal apod.

Kde získat informativní osobní list důchodového pojištění

Informativní osobní list důchodového pojištění získáte na České správě sociálního zabezpečení v Praze....

Pokračuj