Kategorie: Důležité

Důchodová kalkulačka 2020

Důchodová kalkulačka pro odchod do důchodu aktuální k roku 2018, 2019, 2020

  • Váš důchodový věk závisí na datu narození, pohlaví a počtu vychovaných dětí.
  • Kalkulačka počítá nárok na předčasný důchod i řádný starobní důchod.
  • Kalkulačka je aktuální a zahrnuje i poslední úpravy důchodového věku.
  • Jak se zvyšuje průměrná doba života, zvyšuje se i důchodový věk.

Datum narození:

Den:...

Pokračuj

Dobrovolné důchodové pojištění 2019

Dobrovolná účast na důchodovém pojištění je další možností k získání doby pojištění. K účasti je nutné podání přihlášky u místně příslušné správy sociálního zabezpečení. Za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na pojištění bez udání důvodu možná nejvýše v rozsahu jednoho roku bezprostředně před tímto dnem, to však neplatí, pokud...

Pokračuj

Informativní osobní list důchodového pojištění

Informativní osobní list důchodového pojištění je základní dokument, ze kterého vycházíme při našich výpočtech. Zahrnuje jednotlivé období života a informace, zda člověk pracoval, studoval, byl registrovaný na pracovním úřadě, kolik vydělal apod.

Kde získat informativní osobní list důchodového pojištění

Informativní osobní list důchodového pojištění získáte na České správě sociálního zabezpečení v Praze....

Pokračuj