Kategorie: O důchodech – archiv

Zápočet výdělků do důchodu

Do důchodu se započítají Vaše výdělky ve standardních případech od roku, který bezprostředně následuje po roce, kdy jste dosáhli 18 roků. Pokud jste měli 18. narozeniny 5.6.1988, první rok, který se Vám započítá je 1989. Dále platí podmínka, že se nezahrnují roky před rokem 1986. Tedy první možný rok, kdy se započítají...
Pokračuj

Evidence na úřadu práce a důchod

Doba evidence na úřadu práce se může počítat do doby pojištění pro zápočet na důchod. Jsou proto však jistá omezení. Rozdíl je především pro dobu evidence na úřadu práce před rokem 1996 a po roce 1995.

Doba evidence na úřadu práce před rokem 1996

Před tímto rokem se Vám do důchodu započítá jakákoli doba...
Pokračuj

Předčasný důchod kalkulačka

Předčasný důchod je krácený následujícím způsobem: Výše krácení se počítá podle toho, zda pobíráte předčasný důchod více než 360 nebo více než 720 dnů před nárokem na nekrácený starobní důchod. V období do 360 dnů před tímto nárokem se Váš důchod zkrátí o 0,9% z výpočtového základu za každých započatých 90 dnů....
Pokračuj