Kategorie: O důchodech – archiv

Předčasný odchod do důchodu

Pokud se dostanete do tíživé životní situace ať už finanční nebo v zaměstnání, možná začínáte zvažovat předčasný odchod do důchodu. Na ten je třeba se dobře připravit. Víte, nejhorší je, pokud si řeknete chci jít do důchodu např. ke konci roku, tak třeba 1.12.2012. Vězte, že neuváženým rozhodnutím a hlavně s absencí...
Pokračuj

Žádost o důchod 2013

Zaměříme se zvláště na nejčastější druh důchodu a to je starobní důchod, ať už předčasný nebo řádný starobní důchod.
  1. Žádat o důchod můžete kdykoli! Je to Vaše právo a nikdo Vám ho nesmí odmítnout. Pokud by Vám někdo tvrdil, že žádost o důchod nejde podat, pokud jste evidováni na ÚP, apod. není to...
Pokračuj

Žádost o důchod formulář

Otázka 1.9.2012: Kde bych sehnal formulář k žádosti o důchodu? Odpověď: Shánět formulář, není potřeba. Žádost o důchod se sepisuje na Vaší okresní (městské) správě sociálního zabezpečení. Jen je třeba nachystat si správné doklady:
  • občanský průkaz,
  • doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném),
  • doklady o výkonu vojenské služby,
  • ženy předkládají doklady prokazující výchovu dětí nebo péči o...
Pokračuj

Žádost o důchod zpětně

Otázka 1.10.2012: Lze podat žádost o důchod zpětně? Odpověď: V případě žádosti o předčasný důchod nelze požadovat přiznání důchodu zpětně, tedy před datem podání žádosti. V případě řádného nekráceného starobního důchodu, to lze. Avšak počítejte s tím, že výplata důchodu zaniká uplynutím pěti let - tato informace se týká zejména těch, kteří tzv....
Pokračuj