Kategorie: O důchodech – archiv

Žádost o důchod 2013

Zaměříme se zvláště na nejčastější druh důchodu a to je starobní důchod, ať už předčasný nebo řádný starobní důchod.
  1. Žádat o důchod můžete kdykoli! Je to Vaše právo a nikdo Vám ho nesmí odmítnout. Pokud by Vám někdo tvrdil, že žádost o důchod nejde podat, pokud jste evidováni na ÚP, apod. není to...
Pokračuj

Žádost o důchod formulář

Otázka 1.9.2012: Kde bych sehnal formulář k žádosti o důchodu? Odpověď: Shánět formulář, není potřeba. Žádost o důchod se sepisuje na Vaší okresní (městské) správě sociálního zabezpečení. Jen je třeba nachystat si správné doklady:
  • občanský průkaz,
  • doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném),
  • doklady o výkonu vojenské služby,
  • ženy předkládají doklady prokazující výchovu dětí nebo péči o...
Pokračuj

Žádost o důchod zpětně

Otázka 1.10.2012: Lze podat žádost o důchod zpětně? Odpověď: V případě žádosti o předčasný důchod nelze požadovat přiznání důchodu zpětně, tedy před datem podání žádosti. V případě řádného nekráceného starobního důchodu, to lze. Avšak počítejte s tím, že výplata důchodu zaniká uplynutím pěti let - tato informace se týká zejména těch, kteří tzv....
Pokračuj

Žádost o důchod doklady

Jaké jsou potřeba k žádosti o důchod doklady a jak se postupuje? Žádost o přiznání důchodu s Vámi sepíše místně příslušná správa sociálního zabezpečení na předepsaném tiskopise. Místní příslušnost se řídí místem Vašeho trvalého pobytu v České republice. Žádost o důchod je možné sepsat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. Žádost...
Pokračuj