Články

Výpočet důchodu osvč

Otázka: Jak se počítá důchod pro OSVČ, je v tom nějaký rozdíl? Odpověď: Žádný rozdíl ve výpočtu důchodu pro OSVČ není. Důchod se počítá shodně pro všechny lidi bez ohledu na to, zda byli zaměstnaní nebo podnikali. Do výpočtu důchodu pro OSVČ se místo hrubé mzdy počítá jejich vyměřovací základ. Zajímavým řešením může být...
Pokračuj

Výpočet důchodu 2013

Otázka: Provádíte výpočty důchodu i v letošním roce 2013? Odpověď: Ano, výpočty důchodu i v roce 2013 patří do naší hlavní pracovní náplně. Mimo to nám k důchodové problematice vyšlo několik článků na finančních portálech. Do našeho důchodového poradenství jsme zahrnuli konzultace k předdůchodům a začátkem roku se nám podařilo navýšit několik špatně...
Pokračuj

Výpočet důchodu 2013 kalkulačka

Dotaz: Mohli byste mi poradit, kde bych našla kalkulačku pro výpočet důchodu v roce 2013? Odpověď: Můžeme doporučit kalkulačku ze stránek MPSV. Abyste se dopočítala správné výše důchodu, je třeba se v důchodové problematice orientovat. Obtížné je například si dobře spočítat získanou dobu pojištění. K výpočtu budete potřebovat Pokračuj

Předdůchod a výdělek

Otázka: Je možné si při pobírání předdůchodu přivydělávat, případně být v zaměstnání? Odpověď: Ano, pobírání předdůchodu nevylučuje žádnou formu výdělečné činnosti. Můžete být v zaměstnání, přivydělávat si nebo podnikat jako SVČ, atd. Protože předdůchod si vyplácíte z vlastních naspořených peněz, bylo by nesmyslné omezovat možnosti přivýdělku. V případě, že za nějakou dobu pobírání předdůchodu...
Pokračuj