Články

Předdůchod a podmínky

Otázka: Kdy mám nárok na výplatu předdůchodu? Jaké podmínky musím splnit? Odpověď: Abyste mohli pobírat předdůchod, musíte splnit následující podmínky:
  • založené doplňkové penzijní spoření
  • dosažení “předdůchodového věku”
  • musíte mít dostatek naspořených úspor
  • předdůchod musíte pobírat minimální dobu
  • musíte spořit minimální dobu

První podmínka

První  podmínkou je uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření s penzijní společností. Pokud nemáte založené doplňkové penzijní...
Pokračuj

Odchod do důchodu 2013

Pokud plánujete odejít do důchodu v roce 2013, věnujte pozornost třem změnám: 1) Získaná doba pojištění nutná pro vznik nároku na řádný i předčasný důchod se zvyšuje na 29 let (do této doby se může počítat Vaše zaměstnání, péče o dítě, vojna, atd.) 2) Důchody přiznané v roce 2013 se vypočítají podle nových a...
Pokračuj

Důchody a lhůty

Se lhůtami se v souvislosti s důchody setkáváme v několika různých situacích, které popíšeme jednotlivě.

Lhůty pro podání žádosti o přiznání důchodu

V tomto případě lhůty vymezují období, ve kterých Vaše žádost o důchod může vést k přiznání důchodu. Žádost o důchod mimo takto vymezené období má za následek, že Vám důchod...
Pokračuj

Stížnost pro nečinnost ČSSZ

Stížnost pro nečinnost ČSSZ je podnětem k nadřízenému úřadu, kterým je Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), aby učinil nějaká opatření "proti nečinnosti", jak říká zákon. Nečinnost znamená, že správní orgán nevydá rozhodnutí ve lhůtě, kterou mu zákon ukládá.  V této souvislosti je důležité, že uplynutí lhůty se počítá od zahájení řízení, což...
Pokračuj