Kdy odejít do důchodu?

V článku si uvedeme jednu z okolností, která může ovlivnit výši důchodu.

Ukončený rok pojištění

Výši důchodu ovlivňují dvě zásadní věci, kolik jste si vydělali a jak dlouho jste pracovali (studovali, pečovali o dítě, apod.). Doba, po kterou jste pracovali, se počítá na celé roky a v důchodovém slovníku se nazývá jako tzv. roky pojištění. Jinými slovy to znamená, jak dlouho jste vykonávali činnost, která se počítá do důchodového pojištění – nejčastěji to bývá práce, ale může se jednat i o studium, péči o dítě, základní vojenskou službu, atd. Těchto dob je celá řada, a aby to nebylo tak jednoduché, dělí se ještě na náhradní doby pojištění a “řádné” doby pojištění, některé náhradní se počítají jenom z 80%… je to poměrně komplikované a rozumět tomu nemusíte, hlavní je, že tomu rozumíme my. Pro Vás je důležité následující:

Výpočet důchodu je stanovený tak, že jediný den může rozhodnout o tom, jaká bude jeho výše. Do výpočtu důchodu se totiž promítá pouze ukončený rok pojištění. V praxi to znamená, že pokud jste pracovali 43 let a 364 dnů, započítá se Vám pouze 43 let. Rozdíl jednoho započítaného roku navíc, může být průměrně od 200 Kč měsíčně navíc (během celého důchodového věku je to cca 43 000 Kč navíc).

V praxi se samozřejmě stává méně častěji, že by Vám chyběl pouze jeden den pojištění. Ale chybí například měsíc, dva měsíce,… Tuto dobu lze s výhodou překlenout buď v kombinaci s pracovním úřadem, kratším přesluhováním v práci, nebo doplacením si dobrovolného pojistného. Naše výpočty vhodného data samozřejmě optimalizujeme k celému roku pojištění a poradíme i vhodnou variantu pro dopočet chybějících dnů.