Minimální důchod

V České republice existuje ustanovení, která Vám garantuje důchod v minimální výši. To však předpokládá, že Vám důchod bude přiznán (máte tedy na něj nárok – tzn. patřičný věk a dobu pojištění). Minimální důchod se uplatní zejména pokud jste většinu svého produktivního života nepracovali nebo pracovali v zahraničí, atd. Důchod se skládá ze základní a procentní výměry. Podle zákona o důchodovém pojištění je minimální důchod tvořen základní výměrou a minimální procentní výměrou.

Minimální důchod v roce 2012

Základní výměra důchodu činí 2 270 Kč a minimální procentní výměra 770 Kč, minimální důchod tedy je 3 040 Kč.

Minimální důchod v roce 2013

Základní výměra důchodu činí 2 330 Kč a minimální procentní výměra 770 Kč, minimální důchod tedy je 3 100 Kč.