Reference

Po několika letech zpětně jsme obeslali naše klienty, kterým jsme poskytovali poradenství při odchodu do důchodu. Požádali jsme, aby po čase zhodnotili naši službu včetně připomínek i kritiky. Během několika dní jsme dostali desítky pozitivních odpovědí. Ozvali si nám i někteří z našich prvních klientů z roku 2010. Počtem odpovědí a chálou jsme doslova zaskočení i dojati. Upřímně všem děkujeme.

Většina klientů slouhlasila i s uvedením jména a emailového kontaktu - hrdě uveřejňujeme desítky referencí:

Výpočty starobního důchodu, doba péče, zhodnocení

Jitka Andrášková, jitka.andraskova@wuestenrot.cz

Dobrý den,
Vaši společnost jsem našla přes internet a informace, které jsem od vás dostala, byly pro mne velmi užitečné. Hlavně jsem nabyla jistotu, jak se dále zařídit a co by bylo nejlepší udělat, kdybych musela z důvodu špatného zdravotního stavu matky, zůstat doma.
Stále se potýkáme s problémem, že na úřadech nikomu neporadí, tam musíte přijít s jasným požadavkem a i v tom případě bývá jednání mnohdy problematické. Proto jsem vaše služby velmi přivítala a s výsledkem jsem byla spokojená.

S pozdravem
Jitka Andrášková

Výpočty předčasného důchodu, varianty se SVČ

Jana Foubíková, foubikova@email.cz

Dobrý den,
s vaší službou – výpočtem a doporučením k odchodu do předčasného důchodu jsem byla velmi spokojena. Výpočet souhlasil s výpočtem ze sociálky skoro na korunu a tolik důležitých informací jsem ani za částku, kterou si fakturujete, vůbec nečekala. A navíc informace podáváte před platbou, což už se dnes nevidí vůbec.

Dozvěděla jsem se o vás z internetu a dále vás doporučuji všem svým známým. Ještě jednou děkuji za super službu pro všechny, kteří tápou a jsou odkázáni ve většině na nepříjemné úředníky na sociálce a držím palce ve vašem dalším podnikání a hlavně vydržte……

Zdravím,
Jana Foubíková

Odchod do starobního důchodu, výhodné varianty

PhDr. Eva Albrechtová

Vážení pánové,
děkuji Vám oběma za Váš mail s dotazem na zpětnou vazbu k Vašim poskytnutým službám. Dle Vašeho doporučení jsem odešla do důchodu přibližně o tři měsíce dříve tj. od 30.9.2011 ( 60ti let jsem dosáhla 23.12.2011) a byl mi přiznán důchod ve výši XXX Kč. Od ledna t.r. mi byl důchod upraven na XXX Kč dle vyhlášky MPSV č.286/2011. Jsem spokojena, i když si uvědomuji, že pro důchodce není život lehký.

S Vašimi službami, profesionálním přístupem, osobním nasazením a snahou pomoci jsem byla nejen překvapena, ale i velmi potěšena. Vaši pomoc jsem shledala za velmi prospěšnou a užitečnou. O službách, které poskytujete jsem se dověděla z internetu.

Ještě jednou Vám děkuji za Vaši velmi užitečnou a profesionální pomoc, kterou jistě ocení všichni ti, kteří v oblasti výpočtu důchodu tápou, tak jako jsem tápala já.
Vaše služby jistě doporučím.

S pozdravem,
PhDr. Eva Albrechtová
Jindřichův Hradec

Odchod do předčasného důchodu, výpočty, doporučení

Stanislava Kliková, stanislava.klikova@seznam.cz

Dobrý den,
o Vašich poskytovaných službách jsem se dozvěděla z internetu. Váš profesionální přístup byl velmi pečlivý a dostačující.
Nemám žádné námitky a na Vaše webové stránky jsem odkázala i mé známé.

S přáním příjemného odpoledne
Stanislava Kliková