Valorizace důchodů 2015

Od první důchodové splátky po 1.1.2015 se budou všechny přiznané důchody v roce 2014 a dříve valorizovat (navyšovat). Koncem září se růst důchodů stanovuje vyhláškou.

Aktuálně 23.9.: Je znám návrh vyhlášky, podle které se zvyšují důchody. Závazně bude vyhláška vydána koncem září. Návrh valorizační vyhlášky je dostupný na webu Úřadu vlády.
Aktuálně 26.9.: Do vyhlášky byly zapracovány drobné změny administrativní povahy.
Aktuálně 30.9.: Vyhláška prakticky bez změny vyšla ve sbírce zákonů.

Valorizace důchodu 2015 dle vyhlášky

Základní výměra důchodů se zvyšuje z 2 340 Kč na 2 400 Kč.
Procentní výměra důchodů se zvyšuje o 1,6%.

Pokud pobíráte např. důchod 10 000 Kč, bude začátkem roku 2015 valorizován na částku 10 183 Kč. Základní výměra důchodu ve výši 10 000 Kč činí 2 340 Kč, zbytek je procentní výměra 7 660 Kč (10 000 – 2340). Základní výměra 2340 se zvýší o 60 Kč na 2 400 Kč a procentní výměra o 1,6% tj. 7 660 + 7 660*0.016 = 7 783 Kč. Po valorizaci bude důchod ve výši 2 400 + 7 783 tj. 10 183 Kč.

Kalkulačka valorizace Vašeho důchodu od 1.1.2015

Zadejte důchod, který momentálně pobíráte: Kč   

Důchod bude na přelomu roku 2014/2015 valorizován na částku:

Příklad valorizace z minulého roku

Například minulý rok se základní výměra důchodu zvýšila z 2 330 Kč na 2 340 Kč, tedy o 10 Kč. Procentní výměra se navýšila o 0,4%.

Pokud jste pobírali např. důchod 10 000 Kč, byl začátkem roku 2014 valorizován na částku 10 041 Kč. Základní výměra důchodu ve výši 10 000 Kč činila 2 330 Kč a zbytek činila procentní výměra 7 670 Kč (10 000 – 2330). Základní výměra 2330 se zvýšila o 10 Kč na 2 340 Kč a procentní výměra o 0,04% tj. 7 670 + 7 670*0.004 = 7 701 Kč. Po valorizaci byl důchod ve výši 2 340 + 7 701 tj. 10 041 Kč. Takto lze vypočítat valorizaci důchodů v jakémkoli případě, jen je třeba znát, o kolik se bude zvyšovat základní výměra a o kolik procent se zvyšuje procentní výměra důchodů.

Vliv na přiznání důchodu

Pokud plánujete přiznání důchodu kolem přelomu roku, je třeba zhodnotit, co je pro Vás výhodnější – buď přiznání důchodu v roce 2015 a mít důchod vypočítaný podle vyšších koeficientů, nebo přiznání důchodu na konci roku 2014 a stihnout tak valorizaci. Existuje ještě specifická varianta, tzv. výpočtová zamítačka, kterou je vhodné výpočtem také ověřit.

Mohlo by Vás zajímat:

Text návrhu vyhlášky valorizace důchodů

N á v r h

VYHLÁŠKA

ze dne     . září 2014

o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, přepočítacího koeficientu
pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013,
redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2015
a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2015
a o zvýšení důchodů v roce 2015

             Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 108 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 220/2011 Sb.:

 § 1

 Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013
a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu

 (1) Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013 činí 25 903 Kč.

(2) Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013 činí 1,0273.

§ 2

Výše redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu

Pro rok 2015 výše

a) první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 11 709 Kč,

b) druhé redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 106 444 Kč.

§ 3

Výše základní výměry důchodu

Výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu pro rok 2015 činí 2 400 Kč.

§ 4

Zvýšení důchodů v roce 2015

(1) Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2015 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2014 tak, že

a) základní výměra důchodu se zvyšuje o 60 Kč měsíčně,

b) procentní výměra důchodu se zvyšuje o 1,6 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.

(2) Je-li důchod upraven pro souběh s jiným důchodem nebo se vyplácí ve výši poloviny anebo se nevyplácí pro souběh s výdělečnou činností, upraví se při změně výše vypláceného důchodu, která souvisí s důvody úpravy důchodu, nebo při obnovení výplaty důchodu zvýšení procentní výměry důchodu podle odstavce 1 písm. b), a to podle té výše procentní výměry důchodu, která náleží ode dne této změny nebo obnovení výplaty důchodu. Procentní výměry vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů se zvyšují, jen jestliže nebyly vyměřeny z procentních výměr důchodů zvýšených podle odstavce 1.

§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.