Výpočet důchodu 2013

Otázka: Provádíte výpočty důchodu i v letošním roce 2013?

Odpověď: Ano, výpočty důchodu i v roce 2013 patří do naší hlavní pracovní náplně. Mimo to nám k důchodové problematice vyšlo několik článků na finančních portálech. Do našeho důchodového poradenství jsme zahrnuli konzultace k předdůchodům a začátkem roku se nám podařilo navýšit několik špatně vypočítaných důchodů o zajímavou částku. Začátek roku 2013 hodnotíme jako úspěšný :-).