Výpočet důchodu osvč

Otázka: Jak se počítá důchod pro OSVČ, je v tom nějaký rozdíl?

Odpověď: Žádný rozdíl ve výpočtu důchodu pro OSVČ není. Důchod se počítá shodně pro všechny lidi bez ohledu na to, zda byli zaměstnaní nebo podnikali. Do výpočtu důchodu pro OSVČ se místo hrubé mzdy počítá jejich vyměřovací základ.

Zajímavým řešením může být kombinace omezené SVČ a pobírání předčasného důchodu, takovou variantu umíme zhodnotit z hlediska její výhodnosti.