Daň z důchodů 2012, 2013, sleva z daně při pobírání důchodu od 1.1.2013

Daň z důchodu je běžnou daní z příjmů fyzických osob se sazbou 15 %, která se za určitých podmínek vztahuje na státem vyplácené důchody. Účelem tohoto článku je postihnout případy, kdy tomu tak je. Dále popíšeme, kdy se Vás týká povinnost podat daňové přiznání a kdy z Vašeho důchodu skutečně zaplatíte nějakou daň. Závěrem zmíníme dosud neschválený návrh (listopad 2012) na zrušení základní slevy z daně pro pracující důchodce od 1.1.2013.

Obecně lze říci, že neplacení daně z vyplacených důchodů je výjimkou z pravidla, dle kterého z veškerých Vašich příjmů tuto daň platíte. Osvobození důchodů je však omezeno do částky ve výši 36násobku minimální mzdy, stanovené nařízením vlády pro příslušný kalendářní rok. Pro rok 2013 zůstává základní sazba minimální mzdy na 8000 Kč měsíčně, takže 36násobek činí 288 000 Kč.

Povinnost podat daňové přiznání

Daňové přiznání musíte podat, pokud Vaše roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč. Do této částky se však nezahrnují příjmy od daně osvobozené, což v případě důchodů činí výše uvedených 288 000 Kč.

Příklad: Máte příjem pouze z důchodu, jehož měsíční výše činí 25 500 Kč, ročně to je 306 000 Kč. Z toho je 288 000 Kč od daně osvobozeno (viz výše), zbývá 18 000 Kč, což je více než 15 000 Kč a máte povinnost podat daňové přiznání. Hranice, od které musíte přiznání podat, v této situaci odpovídá důchodu 25 250 Kč měsíčně.

Povinnost podat přiznání však mít nebudete, pokud vedle důchodu máte příjmy ze zaměstnání od jednoho nebo postupně od více zaměstnavatelů a u všech podepíšete patřičné prohlášení k dani (tzv. “růžový formulář”), kterou zaměstnavatel odvede za Vás.

Placení daně z příjmu z důchodu

Nyní k samotné otázce, kdy budete muset platit daň z příjmů z důchodu. Zde mohou nastat dvě situace. Jednou z nich je, že Vaše příjmy z důchodu přesáhnou výše uvedenou částku 288 000 Kč o tolik, že Vaše daňové slevy nebudou stačit k tomu, aby výsledná daň byla rovna nule. Při 15% sazbě daně a základní slevě na poplatníka 24 840 Kč by to předpokládalo roční příjem z důchodu alespoň 453 600 Kč, tj. alespoň 37 800 Kč měsíčně.

Druhá situace připadá v úvahu tehdy, pokud součet Vašich hrubých příjmů ze zaměstnání a základů daně z podnikání a z pronájmu  přesáhne v kalendářním roce částku 840 000 Kč. V takovém případě se osvobození důchodu od daně z příjmů vůbec nepoužije a z vyplácených důchodů se stává základem daně takříkajíc každá koruna. Pokud tedy Vaše měsíční hrubá mzda, zisk z podnikání či pronájmu anebo součet příjmů z těchto zdrojů přesahuje 70 000 Kč, vůbec nezáleží na výši Vašeho důchodu, celý podléhá dani z příjmu. V tomto případě z něj pravděpodobně i nějakou daň odvedete, neboť si lze stěží představit takovou kombinaci slev na dani, po jejímž uplatnění by byla výsledná daňová povinnost ještě rovna nule.

Základní sleva z daně pro pracující důchodce

Závěrem je namístě zmínit návrh na zrušení základní slevy na poplatníka. Ještě letošní rok platí, že si můžete odečíst z daně základní slevu na poplatníka ve výši 2070,-Kč za měsíc (24 840 Kč za zdaňovací období). Úmyslem navrhované úpravy je zrušení nároku na základní slevu na dani při pobírání důchodu, avšak pouze v letech 2013-2015. Týká se Vás, pokud budete od počátku roku 2013 pobírat důchod a současně pracovat. Od roku 2016 bude možné základní slevu opět využít. Tato nová úprava však ke dni sepsání tohoto článku dosud nenabyla schválena Senátem. Pokud se rozhodnete našich služeb využít, novou úpravu zohledníme podle konkrétních okolností, které se Vás budou týkat.