Rozhodné období pro výpočet důchodu

Dotaz: Dobry den, chci se zeptat, kdyz mam plat 9.500 hrub. a je mi 52 let,tak duchod se mi bude vypocitavat z teto mzdy,n ebo mam zmenit zamestnavatele, ktery dava na pasku vetsi vydelek pro budouci vypocet duchodu, nebo je to jedno kolik mam na vypl.pasce, bere se prumer za cely prac.zivot? Dekuji s pozdravem.

Odpověď: Dobrý den, berou se výdělky jen za rozhodné období:

Rozhodným obdobím pro stanovení osobního vyměřovacího základu je
zpravidla období, které začíná kalendářním rokem bezprostředně následujícím po
roce, v němž pojištěnec dosáhl 18 let věku, a končí kalendářním rokem,
který bezprostředně předchází roku přiznání důchodu. Do rozhodného období se však nezahrnují kalendářní roky před rokem 1986 (pro rozhodné období existují další výjimky, které se Vás patrně týkat nebudou).

Ve Vašem případě to budou tedy výdělky až od roku 1986 (včetně). Všechny výdělky se přepočítají při odchodu do důchodu vzhledem k aktuální průměrné mzdě a spočte se jejich měsíční průměrná výše.

Vyšší výdělek Vám samozřejmě důchod navýší, ale závisí to na tom, jak moc se bude lišit od Vašeho přepočteného průměru.

Rozhodné období v zákoně 155/1995:

§ 18

(1)  Rozhodným  obdobím  pro stanovení osobního vyměřovacího základu je
období,  které  začíná  kalendářním rokem bezprostředně následujícím po
roce,  v němž pojištěnec dosáhl 18 let věku, a končí kalendářním rokem,
který  bezprostředně  předchází  roku  přiznání  důchodu, pokud se dále
nestanoví jinak.

(2) Pokud roku přiznání důchodu bezprostředně předchází kalendářní rok,
v  němž  pojištěnec dosáhl 18 let věku, jsou rozhodným obdobím tyto dva
kalendářní  roky.  Přiznává-li  se  důchod  ode  dne,  který  spadá  do
kalendářního  roku,  v němž pojištěnec dosáhl 18 let věku, je rozhodným
obdobím tento kalendářní rok. Podle předchozích vět se postupuje, pokud
doba  mezi dosažením 18 let věku a dnem, od kterého se přiznává důchod,
přesahuje  30  dnů,  a není-li celá doba mezi 18. rokem věku a dnem, od
kterého se přiznává důchod, vyloučenou dobou.

(3)  Pokud  doba  mezi  dosažením  18  let  věku  a dnem, od kterého se
přiznává  důchod,  nepřesahuje  30  dnů,  nebo je-li celá doba mezi 18.
rokem  věku  a  dnem,  od kterého se přiznává důchod, vyloučenou dobou,
anebo  přiznává-li se důchod pojištěnci mladšímu 18 let, jsou rozhodným
obdobím  rok  přiznání důchodu a předcházející kalendářní roky, v nichž
měl pojištěnec vyměřovací základ.

(4) Do rozhodného období se nezahrnují kalendářní roky před rokem 1986.
Není-li  však  v takovém rozhodném období aspoň pět kalendářních roků s
vyměřovacím  základem  pojištěnce  (§  16  odst.  3 a 8), prodlužuje se
rozhodné  období před rok 1986 postupně tak, aby zahrnovalo ještě jeden
takový  rok,  nejvýše  však kalendářní rok bezprostředně následující po
roce, v němž pojištěnec dosáhl věku 18 let.