Vzorová doporučení k odchodu do důchodu

Zde naleznete ukázky naší práce. Nemůžeme zveřejnit samozřejmě celé doporučení (tzv. závěrečnou zprávu), ale rádi bychom, abyste si udělali představu, co od nás můžete dostat.

Obecná část

Každé doporučení (závěrečná zpráva) obsahuje obecnou část, kde Vám vysvětlíme obecné záležitosti, které se týkají důchodů (je to důležité pro konkrétní doporučení v závěru zprávy), zpravidla obsahuje:

 1. Datum nároku na Váš řádný starobní důchod
 2. Datum nároku na Váš předčasný starobní důchod
 3. Vysvětlení pojmů: Osobní vyměřovací základ, výpočtový základ
 4. Z čeho se skládá výše důchodu
 5. Kdy vzniká nárok na předčasný důchod
 6. Důležitý bod: Popis krácení předčasného důchodu vč. tabulky, která obsahuje všechny datumy, kdy a jak se předčasný důchod krátí (u každého klienta jiné).
 7. Vysvětlení kombinace zaměstnání (SVČ) a pobírání důchodu
 8. Důležitý bod: Tabulka zvyšování důchodu při “přesluhování” tzv. práce na procenta (u každého klienta jiné).
 9. Popis jak se počítá získaná doba pojištění (odpracovaný čas, doba péče o dítě, atd.)
 10. Vysvětlení pojmů: koeficienty ve výpočtech důchodů, valorizace
 11. Objasnění vlivu podpory v nezaměstnanosti a evidence na ÚP na výši důchodu
 12. Informace o dobrovolném pojištění
 13. Popis toho, kde se podává žádost o důchod a co je třeba k ní přiložit

Obecná část se mění v závislosti na Vašich požadavcích, např. pokud chcete odejít do předčasného důchodu, vypouštíme např. tabulku zvyšování důchodu při přesluhování (práci na procenta), atd.

Konkrétní doporučení

Pro každého klienta sestavujeme individuálně! Obvykle obsahuje vyčíslenou výši důchodu k důležitým datům, na kterých ukazujeme růst Vašeho důchodu. Dále obsahuje vyčíslení získané doby pojištění + doporučení výhodného postupu odchodu do důchodu. Individuální část má obvykle 2 strany textu. Pro lepší představu, se můžete podívat na kratší ukázky z našich zpráv.

1) Ukázka ze závěrečné zprávy: Porovnání výší důchodu

2) Ukázka ze závěrečné zprávy: Ukončený rok pojištění

3) Ukázka ze závěrečné zprávy: Výše důchodu k rozhodným datum za krácení předčasného důchodu

Zpráva byla vypracována v době, kdy nebyly ještě známé přesné výpočty na rok 2013, proto uvádíme pouze odhad.

Růst výše důchodu

4) Ukázka ze závěrečné zprávy: Doplnění chybějící doby v informativním list důch. pojištění

Informativní list důchodového pojištění

5) Ukázka ze závěrečné zprávy: Přesluhování, práce v důchodovém věku tzv. na procenta

Přesluhování v důchodu

6) Ukázka ze závěrečné zprávy: Odchod do předčasného důchodu, závěrečné doporučení

Doporučení k důchodu

Zprávu s doporučením dokážeme samozřejmě zpracovat, dle Vašeho individuálního zadání, kontaktujte nás.