Žádost o důchod 2013

Zaměříme se zvláště na nejčastější druh důchodu a to je starobní důchod, ať už předčasný nebo řádný starobní důchod.

 1. Žádat o důchod můžete kdykoli! Je to Vaše právo a nikdo Vám ho nesmí odmítnout. Pokud by Vám někdo tvrdil, že žádost o důchod nejde podat, pokud jste evidováni na ÚP, apod. není to správně. Žádost o důchod můžete podat i v “obskurních” případech, kde je Vám třeba 20 let, tak i tehdy můžete podat žádost o důchod a nikdo by Vám neměl bránit v jejím sepsání. Něco jiného je přiznání důchodu.
 2. Přiznání důchodu je možné, pokud jste si podali žádost v termínu a máte dostatečný věk a dostatečnou dobu pojištění (práce, studium, péče o dítě, vojna, atd.).
 3. Důchodového věku v roce 2012 dosahují muži (zpravidla) narození mezi daty 1.7.1950 a 30.4.1951, pro ženy tj. pak podle počtu vychovaných dětí.
 4. Dostatečná doba pojištění je pro přiznání řádného starobního důchodu v roce 2012 stanovena na 28 let (zpravidla)

Žádost o důchod se nevyplňuje na formulář, který by se pak někam zasílal, ale sepisuje se osobně na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení (v Praze Pražské správě sociálního zabezpečení, v Brně na městské). Žádost za Vás může podat rodinný příslušník nebo někdo na základě plné moci, jak píše ČSSZ: “Na základě plné moci může kromě oprávněného občana podat žádost o důchod i jeho zmocněnec. Z plné moci musí být zřejmé, že byla udělena k podání žádosti o důchod. Zmocněnec totiž musí za žadatele uvést a podepsat některá zásadní prohlášení a sdělení (například o výchově nezletilých dětí, o dobách odpracovaných od ukončení povinné školní docházky), které nemusí detailně znát. Proto je vhodné, aby se žadatelé o důchod nechali při sepisování žádosti zastupovat pouze výjimečně. Pokud nemůže budoucí důchodce žádost podat sám z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, může ji za něj sepsat jeho rodinný příslušník. Ten plnou moc nepředkládá. Dokládá však souhlas budoucího důchodce (člena rodiny) s podáním žádosti o dávku a potvrzení lékaře, že zdravotní stav pro svou závažnost neumožňuje žádost o dávku sepsat.”

Doklady při žádosti o důchod

 • občanský průkaz,
 • doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném),
 • doklady o výkonu vojenské služby,
 • ženy předkládají doklady prokazující výchovu dětí nebo péči o děti (rodné listy nebo rozhodnutí o době a rozsahu péče),
 • doklady prokazující zaměstnání v cizině,
 • chybí-li některé doby pojištění, předkládají se náhradní doklady, které prokazují výdělečnou činnost – potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy atd.
 • pokud požadujete důchod vyplácet na účet u peněžního ústavu, musíte k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet“. Aktuální verzi tohoto tiskopisu v elektronické podobě naleznete na http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/0438198A-B55A-44CA-B757-2111A3E8E7F2/0/89_109_6W.pdf

K důchodu naopak nemusíte přikládat např. potvrzení o budoucím vyřazení uchazeče o zaměstnání z ÚP.

Jak dlouho budete čekat na vyřízení důchodu?

ČSSZ má na vyřízení Vaší žádosti lhůtu 90 dnů, během této doby by Vám mělo přijít rozhodnutí o přiznání důchodu včetně osobního listu důchodového pojištění. Pokud nelze Vaší žádost vyřídit z důvodů chybějících podkladů v evidenci ČSSZ, lhůta se může protáhnout. ČSSZ Vás o tom někdy (ne vždy) informuje. Také Vám může poskytnou zálohu na důchod. Tu Vám pak zúčtuje při samotném přiznání důchodu, stejně tak jako Vám doplatí dlužnou částku, pokud došlo k přiznání důchodu později, a to za dobu za jakou Vám náleží. Pokud tedy máte dostatek finančních prostředků na živobytí, stačí být trpělivý. Ze zkušenosti můžeme potvrdit, že se vyplatí volat přímo do Prahy +420257062860 a trochu popohánět. Můžete také podat stížnost pro nečinnost nadřazenému orgánu, což je v tomto případě Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Jak mi bude důchod v roce 2013 vyplácen?

Formu výplaty si volíte sami, buď na účet nebo přes Českou poštu složenkou. V případě složenky Vás zřejmě již neminou poplatky s tím spojené. Na účet je to výhodnější.

Podali jste žádost o důchod a pak si to rozmysleli?

Může se stát, že podáte žádost o důchod a pak si to rozmyslíte. Např. se rozhodnete odejít do předčasného důchodu, podáte žádost a pak Vám zaměstnavatel nečekaně prodlouží smlouvu. Co z důchodem? V námitkové lhůtě 30 dnů po obdržení přiznání důchodu, můžete ještě změnit datum přiznání důchodu (pak to již nelze!!!). Pokud odložíte datum přiznání důchodu o dostatečně dlouhou dobu, ČSSZ celé řízení zruší. Pokud byste odložili datum např. jenom o měsíc, ČSSZ by Vám poslala nové přiznání důchodu (posunuté o měsíc). Takto odložit lze přiznání téhož důchodu až dvakrát. Jediný problém je, že 30 dní je poměrně krátká doba :(. Počítá se však ne podle data, které je vyhotoveno na přiznání důchodu, ale podle data, kdy jste převzali obálku.

Nešikovně získaná doba pojištění

Odložení důchodu je vhodné např. tehdy, pokud se Vám povede přiznání důchodu tak nešikovně, že získáte např. 40 let a 360 dní pojištění – pak by totiž stačilo odložit důchod o pět dní při zisku nějaké doby pojištění a důchod byste měli vyšší, započetlo by se Vám totiž 41 let. Necelé rok pojištění se do výpočtu důchodu nepočítají. Tento údaj uvidíte v osobním listu důchodového pojištění vpravo nahoře – položka Po snížení náhradní doby pojištění na 80% doba pojištění činí: …. Pokud jste žádnou náhradní dobu nezískali, zřejmě tento řádek bude chybět, pak je to řádek celková doba pojištění. Pokud tam tedy uvidíte počet dní, které se blíží celému roku pojištění, je třeba konat. Pokud si s tím nevíte rady, napište nám. Stejně tak, pokud Vám již uplynula 30ti denní lhůta, lze s tím něco ještě dělat, ale je to vždy složitější. Každopádně je lepší nechat si spočítat přesnou dobu pojištění ještě před přiznáním důchodu, je to jednodušší a bezpečnější. Zisk/ztráta jednoho roku pojištění je na výši důchodu většinou kolem 250 Kč, vzhledem k době po jakou budete důchod pobírat se jedná o slušné peníze (50 000 Kč).

Na co si dát při žádosti o důchod v roce 2013 pozor

 1. Žádost o důchod Vám nikdo nemůže odmítnout.
 2. Mějte u sebe všechny potřebné doklady.
 3. Požadujte sdělení, že ve Vašich datech od konce studia do žádosti o důchodu není žádná mezera. Pokud je, data doplňte.
 4. Buďte si jistí, že neriskujete ztrátu ukončeného roku pojištění. Pokud si nenecháte tento údaj spočítat od nás, požadujete to na OSSZ, požadujete přesný výpočet doby pojištění na dny se zohledněním i těch dob, které byste mohli doložit.
 5. V případě předčasného důchodu si dejte pozor na krácení.
 6. Nelze doplatit nějakou dobu tak, abyste získali další rok pojištění? Vyplatí se i půl roku (například)
 7. V případě předčasného důchodu, víte vše o výhodných možnostech jeho odkladu?
 8. Dejte si pozor na rozdíl důchodu přiznaného na konci/na začátku roku.
 9. Důchodový věk si pořádně užijte :-)