Důchodová kalkulačka 2022

Důchodová kalkulačka pro odchod do důchodu aktuální k roku 2022

  • Váš důchodový věk závisí na datu narození, pohlaví a počtu vychovaných dětí.
  • Kalkulačka počítá nárok na předčasný důchod i řádný starobní důchod.
  • Kalkulačka je aktuální a zahrnuje i poslední úpravy důchodového věku.
  • Jak se zvyšuje průměrná doba života, zvyšuje se i důchodový věk.

Datum narození:

Den:

Měsíc:

Rok narození: >1936

Pohlaví:

Počet dětí:

Odchod do starobního důchodu:

Nárok na starobní důchod: ve věku

Odchod do předčasného důchodu:

Předčasný důchod v:

Možnost čerpání předdůchodu

Jednou z podmínek pro čerpání předdůchodu je dosažení věku. Tato podmínka je ve Vašem případě splněna dnem:

  • U muže je rozhodné datum pro čerpání předdůchodu o pět let nižší než jeho důchodový věk
  • U ženy je rozhodné datum pro čerpání předůchodu o pět let nižší než činí důchodový věk muže stejného data narození
  • Předdůchod bylo možné čerpat nejdříve od 1.1.2013 (dříve zákonná úprava předdůchod neznala)
  • Zpravidla nemá smysl čerpat předdůchod po důchodovém věku