Valorizace důchodů 2014

Od 1.1.2014 se budou všechny přiznané důchody v roce 2013 a dříve valorizovat (navyšovat). Koncem září se růst důchodů stanoví vyhláškou. Nyní ještě není jisté o kolik by to bude, ale je již znám předběžný návrh. Vzhledem k předchozím valorizacím půjde však o nižší částku. Dřív se důchody valorizovaly o růst inflace a třetinu růstu reálných mezd. Od letoška platí, že se důchody navyšují jen o třetinu růstu inflace a třetinu růstu mezd.

Aktuálně 12.9.: Nyní je znám návrh vyhlášky, podle které se zvyšují důchody. Valorizace bude podle tohoto návrhu velmi nízká a parametry pro výpočet důchodu by v roce 2014 vzrostly minimálně. Závazně bude vyhláška vydána koncem září.

Aktuálně 19.9.: V návrhu vyhlášky přibyl podpis pana ministra, drobné stylistické úpravy, datum 19.9. Domníváme se, že velmi brzy bude závazně vyhlášena.

Aktuálně 27.9.: Dnes vešla v platnost  vyhláška, která stanovila valorizace důchodů na přelomu let 2013/2014

Valorizace důchodu 2014 dle návrhu vyhlášky

Základní výměra důchodů se zvyšuje z 2 330 Kč na 2 340 Kč.
Procentní výměra důchodů se zvyšuje o 0,4%.

Pokud pobíráte např. důchod 10 000 Kč, bude začátkem roku 2013 valorizován na částku 10 041 Kč. Základní výměra důchodu ve výši 10 000 Kč činí 2 330 Kč, zbytek je procentní výměra 7 670 Kč (10 000 – 2330). Základní výměra 2330 se zvýší o 10 Kč na 2 340 Kč a procentní výměra o 0,4% tj. 7 670 + 7 670*0.004 = 7 701 Kč. Po valorizaci bude důchod ve výši 2 340 + 7 701 tj. 10 041 Kč.

O valorizaci 2014 si můžete přečíst např. v rozhovoru s panem ministrem MPSV, kde nastínil zvýšení důchodů. Avšak i jeho vyjádření bylo – oproti návrhu vyhlášky – příliš optimistické: “Místo 100 procent je tam pouze třetina pro výpočet valorizace. Výsledkem toho bude, že senioři po propočtu valorizace dostanou 60 korun na fixní část a devět korun na část procentuální. Čili 69 korun je veškerá valorizace důchodu.”

Kalkulačka valorizace Vašeho důchodu od 1.1.2014

Zadejte důchod, který momentálně pobíráte: Kč   

Důchod bude na přelomu roku 2013/2014 valorizován na částku:

Příklad valorizace z minulého roku

Například minulý rok se základní výměra důchodu zvýšila z 2 270 Kč na 2 330 Kč, tedy o 60 Kč. Procentní výměra se navýšila o 0,9%.

Pokud jste pobírali např. důchod 10 000 Kč, byl začátkem roku 2013 valorizován na částku 10 130 Kč. Základní výměra důchodu ve výši 10 000 Kč činila 2 270 Kč a zbytek činila procentní výměra 7 730 Kč (10 000 – 2270). Základní výměra 2270 se zvýšila o 60 Kč na 2 330 Kč a procentní výměra o 0,9% tj. 7 730 + 7 730*0.009 = 7 800 Kč. Po valorizaci byl důchod ve výši 2 330 + 7 800 tj. 10 130 Kč. Takto lze vypočítat valorizaci důchodů v jakémkoli případě, jen je třeba znát, o kolik se bude zvyšovat základní výměra a o kolik procent se zvyšuje procentní výměra důchodů.

Vliv na přiznání důchodu

Pokud plánujete přiznání důchodu kolem přelomu roku, je třeba zhodnotit, co je pro Vás výhodnější – buď přiznání důchodu v roce 2014 a mít důchod vypočítaný podle vyšších koeficientů, nebo přiznání důchodu na konci roku 2013 a stihnout tak valorizaci.

Mohlo by Vás zajímat: