Doba péče o nemocného a důchod

Otázka 30.5.2010: Dobrý den, můj věk je 54 let, pracuji od roku 1975, od roku 1971-75-zdravotní škola. Všechny roky mám odpracované, tudíž myslím,že splňuji podmínku pojištění 34 let mám dvě děti. Nyní mám nemocné rodiče, chtěla bych s nimi zůstat doma. Je vůbec toto možné a jak to ohrozí můj důchod, neznamená to, že se sice postarám o rodiče, ale nebudu moct prokázat vlastně žádný příjem v rozhodujících letech? Mohla bych sice rozvázat pracovní poměr dohodou, ale jestliže zemře můj tatínek za rok, kam půjdu pracovat? Mám obavu, že budu již nezaměstnaná. Je vůbec nějaká možná rada. Děkuji.

Odpověď: Dobrý den, reaguji na Vaši otázku ze dne 30. května týkající se ošetřování otce.

Odpověď zní, že do doby důchodového pojištění se započítává doba péče o jinou osobu, pokud tato osoba je natolik nesoběstačná, že potřebuje nutně alespoň provedení 18 úkonů denně z následujících:

1)
a) příprava stravy,
b) podávání, porcování stravy,
c) přijímání stravy, dodržování pitného režimu,
d) mytí těla,
e) koupání nebo sprchování,
f) péče o ústa, vlasy, nehty, holení,
g) výkon fyziologické potřeby včetně hygieny,
h) vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
i) sezení, schopnost vydržet v poloze v sedě,
j) stání, schopnost vydržet stát,
k) přemisťování předmětů denní potřeby,
l) chůze po rovině,
m) chůze po schodech nahoru a dolů,
n) výběr oblečení, rozpoznání jeho správného vrstvení,
o) oblékání, svlékání, obouvání, zouvání,
p) orientace v přirozeném prostředí,
q) provedení si jednoduchého ošetření,
r) dodržování léčebného režimu.

(2)
a) komunikace slovní, písemná, neverbální,
b) orientace vůči jiným fyzickým osobám, v čase a mimo přirozené prostředí,
c) nakládání s penězi nebo jinými cennostmi,
d) obstarávání osobních záležitostí,
e) uspořádání času, plánování života,
f) zapojení se do sociálních aktivit odpovídajících věku,
g) obstarávání si potravin a běžných předmětů (nakupování),
h) vaření, ohřívání jednoduchého jídla,
i) mytí nádobí,
j) běžný úklid v domácnosti,
k) péče o prádlo,
l) přepírání drobného prádla,
m) péče o lůžko,
n) obsluha běžných domácích spotřebičů,
o) manipulace s kohouty a vypínači,
p) manipulace se zámky, otevírání, zavírání oken a dveří,
q) udržování pořádku v domácnosti, nakládání s odpady,
r) další jednoduché úkony spojené s chodem a udržováním domácnosti.

Pokud tuto podmínku splníte, bude se Vám doba péče o otce započítávat pro účely důchodu jako doba zaměstnání a navíc získá nárok na příspěvek na péči dle zákona o sociálních službách. Posuzování splnění 18 úkonů z výše uvedených je ale poměrně přísné (sociální pracovnice zpravidla přijdou na návštěvu Vaší domácnosti). Pro určení výše důchodu se Váš příjem za dobu ošetřování Vašeho otce neposuzuje (výsledek je, jako by jste po tuto dobu péče měla průměrný příjem z Vašich odpracovaných let pojištění, přihlíží se přitom i k inflaci).

Pokud to nebude nutné, pracovní poměr nerozvazujte, neboť pokud počítám dobře (Vaše narození v roce 1956), máte nárok na důchod až ve věku 60 let a 4 měsíců. Předčasný důchod potom můžete získat maximálně o tři roky dříve, přičemž za požádání o důchod v prvním z těchto tří “předčasných” roků bude Váš důchod trvale a poměrně nejvýrazněji krácen.

Pokud budete mít další otázky, pokusím se odpovědět.