Důchod, co se vyplatí

Často se na našich stránkách dočtete, že využitím našich služeb ušetříte na důchodě několik set měsíčně. Pro člověka, který právě končí svůj produktivní věk, je to s velkou pravděpodobností zanedbatelná částka… Na jednu stranu ano, je to zanedbatelná částka, ale na druhou stranu nikoli.

Důchod jako spoření

Představme si reálnou situaci: po optimalizaci získáte navíc k důchodu 400 Kč měsíčně, než kdybyste odešli v náhodné datum, nebo v datum nároku. Pokud půjdete do předčasného důchodu, může to být klidně až 1 500 Kč/měsíc.

Během prvního roku dostanete navíc 400*12 = 4 800 Kč (1500*12 = 18 000). To je přibližně polovina jedné průměrné důchodové výplaty. V případě stanovení data odchodu do předčasného důchodu (rozdíl je vyšší), můžete prakticky mít navíc i takzvaný a slibovaný třináctý důchod.

Muži a ženy mají různě dlouhý průměrný věk (muž cca 79 let, žena 82 let) a také různě odchází do důchodu. Jako průměrný věk odchodu všech lidí do důchodu vezmeme např. 62 let. Průměrnou délku života 80 let – to je 18 let pobírání důchodu. V předchozím odstavci jsme uvedli, že ušetřená částka byla 4 800 Kč ročně, za 18 let důchodu je to 84 400 Kč, a to je poměrně hodně. Při optimalizaci odchodu do předčasného důchodu můžete získat navíc 324 000 Kč (18 000 * 15).