Důchod při práci v zahraničí

Dotaz 19.8.2010: Dobrý den, moc prosím o zodpovězení dotazu. Muž, který se narodil 7.8.1952  má v ČR odpracováno 17 let, emigroval v r. 1983 do zahraničí. Hodlá se vrátit v r. 2010. Jak je tomu při výpočtu důchodu za odpracované roky v ČR. V zahraničí má odpracováno 26 let, což ale bude rozhodně řešeno samostatně tamními úřady. Jedná se mi o výpočet – částku za 17 let před r. 1986. Mnohokrát děkuji.

Odpověď: Dobrý den, obávám se, že Vašemu muži vznikne s dobou pojištění, kterou uvádíte, nárok na důchod v ČR až k roku 2020 (přibližně), pokud bude ještě nějakou dobu pojištěn na území ČR. Ovšem mnohem příznivější situace nastane, pokud pracoval v zemích EU nebo jiné zemi, se kterou má ČR uzavřenou mezinárodní smlouvu. Záleží tedy především na zemi, kde pracoval.

Doplnění: Mnohokrát děkuji. Celou dobu pracoval v Kanadě, pochopitelně po návratu se pojistí v ČR. Přeji krásnou dobrou noc.

Odpověď: Tak to není tak zlé. S Kanadou má ČR uzavřenou mezinárodní smlouvu, dle které pokud Váš muž nezíská dost let pojištění pro vznik nároku v ČR, přihlíží se i k dobám získaným v Kanadě, aby mu nárok na důchod v ČR vznikl. Výše důchodu je potom stanovena podle skutečné doby pojištění na území ČR. V Kanadě se patrně postupuje obdobně.

Žádosti o dávku osob bydlících na území ČR lze uplatnit u okresních správ sociálního zabezpečení, v Praze u Pražské správy sociálního zabezpečení. Tyto organizační složky České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) předají příjemci dávky formuláře žádosti o kanadskou dávku spolu s návodem na její vyplnění. ČSSZ následně předloží žádosti příslušnému úřadu v Kanadě.

Ještě bych dodal, což asi víte, že Váš muž má nárok na důchod v ČR od 7. 6. 2015, resp. trvale krácený důchod již od 7. 6. 2012. Více informací týkajících se odchodu Vám může poskytnout naše služba stanovení výhodného data odchodu do důchodu, více na

http://www.odchod-do-duchodu.cz/