Odchod do důchodu na konci nebo začátku roku?

Na konci září 2012 stanovila vláda nové přepočítací koeficienty pro výpočty důchodů na rok 2013. Podle nich lze již přesně spočítat a určit pro koho je výhodné odejít do důchodu na konci stávajícího, nebo začátku nového roku. Nárůst přepočítacích koeficientů a tím i nárůst důchodů přiznaných v roce 2013 vyrovnává zpravidla valoriace důchodů přiznaných již v roce 2012. Nicméně koeficienty i valorizace ovlivňují výši důchodů trochu jinak a může se tedy stát, že pro někoho je výhodné odejít do důchodu po novém roce a pro někoho ještě v prosinci. Pokud jste si naplánovali odchod do důchodu v posledních měsících tohoto roku, nebo na začátku nového, nechte si raději obě možnosti propočítat. Sdělíme Vám, která varianta je pro Váš případ výhodnější.

Nakonec odchod do důchodu je vhodné optimalizovat i vzhledem k jiným skutečnostem a tím je ukončený rok pojištění, krácení předčasného důchodu, případně navyšování důchodu vzhledem k přesluhování (tzv. práce na procenta). Zvláště pokud zvažujete odchod do předčasného důchodu, je velmi důležité z hlediska jeho výše, kdy do něj odejdete.