Nárok na důchod a zemřelé dítě

Otázka 8.5.2012: Zemřelo mi dítě krátce po porodu (2 měsíce), jak to ovlivní můj nárok na důchod?

Odpověď:V případě nároku na důchod u žen se započítávají vychované děti. Podle zákona platí: Podmínka výchovy dítěte pro nárok ženy na starobní důchod je splněna, jestliže žena osobně pečuje nebo pečovala o dítě ve věku do dosažení zletilosti alespoň po dobu deseti roků. Pokud se však žena ujala výchovy dítěte po dosažení osmého roku jeho věku, je podmínka výchovy dítěte splněna, jestliže žena osobně pečuje nebo pečovala o dítě ve věku do dosažení zletilosti aspoň po dobu pěti roků; to však neplatí, pokud žena před dosažením zletilosti dítěte přestala o dítě pečovat. Zemřelé dítě, tedy nárok na důchod nijak neovlivní.

Co se Vám však do důchodu započítá tak to je doba osobní péče o dítě, v tomto případě 2 měsíce. Ta se totiž počítá až do 4 let věku dítěte.