Nárok na invalidní důchod, přiznání

Otázka 8.7.2010: Dobrý den, je mi 29 let momentálně jsem evidovaná na úřadu práce a sociálce. Jelikož se u mě objevila závažná nemoc, kdy nebudu schopna (min. rok ) možná i déle dle léčby vykonávat zaměstnání, obvodní lékař mi navrhl zažádat si o důchod. Vůbec se v této problematice neorientuji a ani nevím kam se obrátit o podrobnější informace. Můžete mi prosím poradit. Děkuji za odpověď.

Odpověď: Dobrý den, reaguji na Vaši otázku ze dne 8. července týkající se žádosti o invalidní důchod.

Otázku, zda Váš zdravotní stav odpovídá určitému stupni invalidity je oprávněn a povinen posuzovat výlučně lékař referátu lékařské posudkové služby pověřený pro místně příslušnou správu sociálního zabezpečení. Případný přezkum těchto posudků pak spadá do působnosti Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí.

Prvotní posouzení invalidity přichází v úvahu výlučně z Vašeho podnětu, a to v souvislosti s žádostí o invalidní důchod, kterou musíte podat u místně příslušné správy sociálního zabezpečení. Jednotlivá pracoviště dle krajů naleznete na této stránce: http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/

Na pracoviště, do kterého spadá místo Vašeho bydliště zajděte a tam s Vámi pracovníci sepíší žádost o invalidní důchod. O zajištění lékařského posudku se rovněž postarají – jen Vás vyzvou, abyste se dostavila za příslušným lékařem.