Odchod do důchodu 2013

Pokud plánujete odejít do důchodu v roce 2013, věnujte pozornost třem změnám:

1) Získaná doba pojištění nutná pro vznik nároku na řádný i předčasný důchod se zvyšuje na 29 let (do této doby se může počítat Vaše zaměstnání, péče o dítě, vojna, atd.)

2) Důchody přiznané v roce 2013 se vypočítají podle nových a vyšších parametrů: Všeobecný vyměřovací základ vzroste z 24 526 Kč na 25 093 Kč a koeficient nárůstu se změní z 1,0249 na 1,0315.

3) Od 1.1.2013 máte možnost také využít tzv. předdůchodu. Je dobré vědět, jak je pro Vás tato varianta výhodná.

Žádné další zásadní změny nejsou. Na co byste si však měli dát zejména pozor při plánování odchodu do důchodu:

Ukončený rok pojištění

Abyste znali přesně Vaši získanou dobu pojištění, ke dni, kdy o důchod chcete požádat. Vyhnete se tak situaci, kdyby Vám bylo do důchodu započteno např. 43 let a 350 dní. Neukončený rok se nepočítá a vy byste měli důchod zbytečné nižší.

Krácení a odklad předčasného důchodu

Pokud se chystáte pro odchod do předčasného důchodu, naplánujte odchod ve vhodné datum. Předčasný důchod se totiž krátí za každých 90 dní, které zbývají do vzniku nároku na řádný nekrácený důchod. Pokud odejdete do předčasného důchodu např. 95 dní před vznikem nároku na řádný důchod, přijdete opět zbytečně o peníze (stačilo by odložit o pět dní).

V případě předčasného důchodu byste měli mít jasno o výhodnosti variant jeho odkladu.

Navyšování důchod a malá reforma

V případě, že přesluhujete, pracujete tzv. na procenta, měli byste mít jasno, jak se Váš důchod navyšuje a jako roli pro Vás má vliv tzv. malé reformy na přelomu roku 2012/2013, 13/14, 15/15.