Přechod z invalidního důchodu na starobní důchod

Co dělat, pokud pobíráte invalidní důchod I, II, nebo III stupně a máte možnost požádat o starobní důchod, ať už předčasný nebo řádný nekrácený. Vezmeme to popořádku:

Pobírám invalidní I,II,III stupně a zajímá mě předčasný důchod

Tato varianta je celá o výpočtu výše předčasného důchodu a hlavně o výpočtu růstu důchodu v čase. Pak lze totiž s porovnáním výše invalidního důchodu zjistit, zda se Vám vyplatí odklad přiznání předčasného důchodu a nebo je naopak lepší požádat ihned, protože starobní důchod je výrazně vyšší a postupem času tolik neporoste. Často to bývá kompromis. Bez toho aniž byste věděli, kolik můžete dostat na starobním důchodu a o kolik Vám odkladem roste, se lze jen těžko dobře rozhodnout.

Pokud si podáte žádost o předčasný důchod, aniž byste věděli kolik budete pobírat, bude Vám vyplácen ten důchod, který je vyšší. Nemůže se tedy stát, že by Vám odebrali invalidní důchod ve výši např. 6 000 Kč a přiznali předčasný důchod ve výši 5 000 Kč. Problém však nastane, pokud by Vám byl přiznán předčasný důchod jen o málo vyšší než byl Váš invalidní důchod – pak se by vyplatilo žádost o předčasný důchod odložit. Pokud uplyne 30ti denní lhůta po obdržení rozhodnutí přiznání předčasného důchodu, již se s tím nedá nic dělat.

Pobírám invalidní I,II,III stupně a zajímá mě nekrácený důchod

Pokud máte nárok na řádný nekrácený starobní důchod, je situace o poznání jednodušší. Pokud si podáte žádost o starobní nekrácený důchod a ten Vám bude přiznán, opět platí, že Vám bude vyplácena částka, která se rovná vyššímu důchodu. Zde již toho nelze tolik zkazit jako v případě žádosti o předčasný důchod. I když by Vám byl přiznán řádný starobní důchod jen o málo vyšší než Váš invalidní důchod, vyplatí se to, neboť řádný důchod již odkladem neroste. Jediné co je třeba spočítat, aby Vám důchod nebyl přiznán v momentě, kdy Vám chybí několik dní k ukončenému celému roku pojištění – např. kdy máte dobu pojištění 40 let a 350 dní, to je totiž dost nevýhodné. V takovém případě je lepší důchod odložit, nebo to řešit např. doplacením dobrovolného pojištění, pokud to lze.

Invalidní důchod se mění na starobní důchod

Pokud pobíráte invalidní důchod a dosáhnete 65 let, automaticky se Vám změní na starobní – to se děje z moci úřední. Opět platí, že nadále budete pobírat ten vyšší důchod. Zpravidla se tak děje v případech, kdy Váš invalidní důchod je vyšší již několik (od doby vzniku nároku na řádný důchod) a vy proto pobíráte dál invalidní důchod. V tom případě je změna pouze úředního charakteru a nemá na nic dalšího zásadní vliv.