Předčasný důchod kalkulačka

Předčasný důchod je krácený následujícím způsobem: Výše krácení se počítá podle toho, zda pobíráte předčasný důchod více než 360 nebo více než 720 dnů před nárokem na nekrácený starobní důchod. V období do 360 dnů před tímto nárokem se Váš důchod zkrátí o 0,9% z výpočtového základu za každých započatých 90 dnů. Od 361. dne do 720. dne před tímto nárokem Váš důchod zkrátí o 1,2% z výpočtového základu za každých započatých 90 dnů. V období od 721. dne (721 a více dnů před nárokem na nekrácený starobní důchod) se zkrátí o 1,5% z výpočtového základu za každých započatých 90 dnů.

Odchod do předčasného důchodu kalkulačka

Pokud Vás zajímá kdy Vám vzniká nárok na předčasný důchod, můžete využít naší důchodové kalkulačky.

Kolik budete pobírat předčasný důchod?

Pokud chcete mít představu nejenom o tom, kolik budete předčasný důchod pobírat, ale chcete zhodnotit i výhodné datum pro odchod do předčasného důchodu, znát informace o jeho růst, porovnat několik variant, využijte našich poradenských služeb.