Předčasný odchod do důchodu

Pokud se dostanete do tíživé životní situace ať už finanční nebo v zaměstnání, možná začínáte zvažovat předčasný odchod do důchodu. Na ten je třeba se dobře připravit. Víte, nejhorší je, pokud si řeknete chci jít do důchodu např. ke konci roku, tak třeba 1.12.2012. Vězte, že neuváženým rozhodnutím a hlavně s absencí propočtů je vysoké riziko, že se rozhodnete špatně.

Na co si dát pozor při předčasném odchodu do důchodu?

Za prvé je volba vhodného data a za druhé je zvážení okolností, které by mohli vést k výhodnému odkladu předčasného důchodu. Předčasný důchod totiž odkladem roste, do tohoto růstu se promítá pět okolnosti:

  1. Krácení důchodu za předčasný odchod do důchodu
  2. Zisk ukončených let pojištění
  3. Růst průměrné mzdy (částečně kompenzován valorizací důchodů)
  4. Vaše výdělky
  5. Vliv tzv. malé reformy

Krácení důchodu za předčasný odchod do důchodu

Odchod do předčasného důchodu znamená trvalé krácení důchodu, krátí se za každých i započatých 90 dnů, které zbývají do nároku na nekrácený starobní důchod. Není tedy dobré odejít do předčasného důchodu například 91 dnů před nárokem na nekrácený starobní důchod, protože se Vám bude krátit dvakrát. Lepší je jeden den počkat.

Zisk ukončených let pojištění

Do důchodu se počítají pouze ukončené roky doby pojištění, pokud odejdete např. při zisku 44 let a 330 dní doby pojištění je to nevýhodné. Pokud to zjistíte po přiznání důchodu, jde to již jenom těžko napravit. Ale i to jde, jedna klientka se nás tímto problémem obrátila – vymysleli jsme pro ni řešení, které na její OSSZ prý ještě neviděli, ale prošlo to a důchod se ji navýšil za zisk dalšího roku pojištění :-). Lepší i finančně výhodnější to je však řešit ještě před předčasným odchodem do důchodu vhodnou volbou data.

Růst průměrné mzdy

Výpočet důchodu je závislý na růstu průměrné mzdy v ČR. Každý rok se mění parametry důchodu, podle který se důchod počítá. Protože průměrná mzda roste, každý nový rok jsou parametry vyšší než v roce předchozím. To však ještě neznamená, že je pro Vás přiznání důchodu v novém roce výhodnější. Záleží na dalších dvou okolnostech, jedním z nich je valorizace. Přiznané důchody se valorizují, aby byla zachována odpovídají úroveň důchodcům. Tedy předčasný odchod do důchodu na konci roku znamená stihnout valorizaci, odchod na začátku nového roku znamená výpočet podle vyšší parametrů. Je třeba vypočítat, co je výhodnější. Druhá věc jsou Vaše výdělky.

Vaše výdělky

Do důchodu se zpravidla počítají výdělky od roku 1986 do roku, který předchází přiznání důchodu. Tedy, když naplánujete předčasný odchod do důchodu na rok 2012, započítají se výdělky do roku 2011 (včetně). Otázka je, jaké výdělky máte – zda vzhledem k Vašemu průměru (od roku 1986), vyšší, nižší nebo stejné. Pak se Vám vyplatí/nevyplatí jejich zápočet a je na zváženou, zda kvůli tomu neodejít až v dalším roce.

Občas se můžete dozvědět mýtus, že na výdělcích v posledních letech tolik nezáleží. To je hloupost, záleží na nich jako v kterémkoli roce. Je však pravda, že pokud máte průměrnou mzdu za roky 1986-2011 např. 30 000 Kč, abyste tento průměr znatelné vychýlili museli byste mít v roce 2012 značně vyšší mzdu. Je to jednoduchý výpočet průměru – na každé hodnotě záleží, ale pokud máte všechny hodnoty stejné a jedna vychýlená, tolik se to neprojeví.

Vliv tzv. malé reformy

Na přelomu roku se mírně mění výpočet důchodu – lidé s vyššími průměrnými příjmy dostávají v novém roce mírně přidáno, lide s průměrnými příjmy ubráno. Lidí s nízkými průměrnými příjmy se tyto změny zpravidla netýkají.