Předdůchod a podmínky

Otázka: Kdy mám nárok na výplatu předdůchodu? Jaké podmínky musím splnit?

Odpověď: Abyste mohli pobírat předdůchod, musíte splnit následující podmínky:

  • založené doplňkové penzijní spoření
  • dosažení “předdůchodového věku”
  • musíte mít dostatek naspořených úspor
  • předdůchod musíte pobírat minimální dobu
  • musíte spořit minimální dobu

První podmínka

První  podmínkou je uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření s penzijní společností. Pokud nemáte založené doplňkové penzijní spoření, nemáte nárok na předdůchod.

Druhá podmínka

Druhou podmínkou pro výplatu předdůchodu je dosažení věku o pět let nižšího, než tzv. obecný důchodový věk, tj. věk, kdy zpravidla vzniká nárok na řádný (nekrácený) starobní důchod od státu. U mužů se počítá obecný důchodový věk standardně. U žen se bere důchodový věk muže stejného data narození.

Třetí podmínka

Měsíční splátka předdůchodu (rozumějte měsíční čerpání z naspořených peněz) musí dosahovat výše alespoň 30 % průměrné mzdy za kalendářní rok předcházející první splátce. V roce 2013 to je 7323 Kč měsíčně.

Čtvrtá podmínka

Minimální délka čerpání předdůchodu musí být dva roky. Při zahájení jeho výplaty v roce 2013 tak potřebujete mít naspořeno alespoň 175 752 Kč (7323 Kč x 24 měsíců).

Další zákonnou podmínkou je, aby měsíční čerpání předdůchodu bylo sjednáno v neklesající výši.

Pátá podmínka

Poslední podmínkou je minimální délka spořicí doby, zákon požaduje, aby tato doba trvala minimálně 5 let. Existuje výjimka v případě pobírání invalidního důchodu III. stupně.