Předdůchod pro OSVČ

Otázka: Je pobírání předdůchodu pro OSVČ nějak omezeno? Má to nějakou výhodu?

Odpověď: Pobírání předdůchodu pro OSVČ nijak omezeno není, platí stejné podmínky jak pro ostatní. Výdělek při pobírání předdůchodu není nijak omezen.

Předdůchod a zdravotní pojištění

Přínosem pobírání předdůchodu pro kohokoli (i OSVČ) je, že pojistné na zdravotní pojištění za Vás platí stát. Vaše penzijní společnost je povinna oznámit Vaší zdravotní pojišťovně zahájení výplaty předdůchodu. Nad to jste ještě povinni oznámit tuto změnu i Vaší zdravotní pojišťovně. Zákon Vám na splnění této povinnosti dává 8 dnů. Stát bude platit pojistné na zdravotní pojištění za muže po dobu pobírání předdůchodu, avšak nejdéle do dosažení obecného důchodového věku. Pro ženy jde o dosažení věku, který je stejný jako obecný důchodový věk pro muže stejného data narození.

Pokud jste OSVČ neznamená to, že byste neměli povinnost odvádět zdravotní pojištění. Povinnost Vám zůstane, ale odvádět budete pouze ze skutečně dosaženého zisku. Na placení sociálního pojištění ze SVČ nemá pobírání předdůchodu žádný vliv.

Pokud máte již nárok na předčasný důchod, je dobré zvážit zda si o něj nepožádat a nevykonávat SVČ s omezeným ziskem.