Odchod do předčasného důchodu, výpočty

Vladmír Pleva

Dobrý den,

děkuji za email. Vaše služba je dobrá. Líbí se mi, že analýza a zpráva byla vypracována na konkrétní požadavky, konkrétní
osoby. Nebylo to pouze doplnění dat do připraveného fomuláře a připraveného textu. Byly zpracovány všechny požadavky a odpovězeny všechny otázky. Byla připravena aktualizovatelná tabulka umožňující optimalizaci z různých pohledů. Bylo sepsáno doporučení. Byla zaslána pracovní verze k odsouhlasení. Čas zpracování relativně krátký, zcela vyhovující. Cena odpovídající.

Pro vyhodnocování variant by byly užitečné grafy propojené s tabulkou. Bude užitečné uveřejňovat na webu platné zákony, vyhlášky a všechny změny. Zvlášť upozorňovat na podstatné změny.

Budu doporučovat, protože jde o kvalitní službu.

Zdraví
Vladimír Pleva