Odchod do starobního důchodu, výhodné varianty

PhDr. Eva Albrechtová

Vážení pánové,
děkuji Vám oběma za Váš mail s dotazem na zpětnou vazbu k Vašim poskytnutým službám. Dle Vašeho doporučení jsem odešla do důchodu přibližně o tři měsíce dříve tj. od 30.9.2011 ( 60ti let jsem dosáhla 23.12.2011) a byl mi přiznán důchod ve výši XXX Kč. Od ledna t.r. mi byl důchod upraven na XXX Kč dle vyhlášky MPSV č.286/2011. Jsem spokojena, i když si uvědomuji, že pro důchodce není život lehký.

S Vašimi službami, profesionálním přístupem, osobním nasazením a snahou pomoci jsem byla nejen překvapena, ale i velmi potěšena. Vaši pomoc jsem shledala za velmi prospěšnou a užitečnou. O službách, které poskytujete jsem se dověděla z internetu.

Ještě jednou Vám děkuji za Vaši velmi užitečnou a profesionální pomoc, kterou jistě ocení všichni ti, kteří v oblasti výpočtu důchodu tápou, tak jako jsem tápala já.
Vaše služby jistě doporučím.

S pozdravem,
PhDr. Eva Albrechtová
Jindřichův Hradec