Předčasný důchod, samostatná výdělečná činnost

Jméno, email na žádost nezveřejněn

Dobrý den,
opožděně odpovídám na vaši zprávu.

Odpověď je velmi jednoduchá. Byl jsem velmi spokojen jak se závěrečnými zprávami tak vždy i s vaší rychlou odpovědí na další moje dotazy. Vypracovávali jste mně zprávu jednak pro manželku, pro její způsob přechodu z OSVČ do důchodu. Navržený postup jsme použili a váš předběžný výpočet výše důchodu byl opravdu velice přesný, rozdíl byl v korunách. Rovněž já mám od vás vypracovanou zprávu a v průběhu dalších měsíců bych se na vás dovolil obrátit pro nějaké upřesňující informace. Kontakt jsem na vás nalezl na internetu. Již jsem vás doporučil několika zájemcům o obdobné informace a budu v tom pokračovat, protože si myslím že nebudou nespokojeni.