Předčasný důchod, samostatná výdělečná činnost

26.10.2012 – Jméno, email na žádost nezveřejněno

Dobrý den,
opožděně odpovídám na vaši zprávu.

Odpověď je velmi jednoduchá. Byl jsem velmi spokojen jak se závěrečnými zprávami tak vždy i s vaší rychlou odpovědí na další moje dotazy. Vypracovávali jste mně zprávu jednak pro manželku, pro její způsob přechodu z OSVČ do důchodu. Navržený postup jsme použili a váš předběžný výpočet výše důchodu byl opravdu velice přesný, rozdíl byl v korunách. Rovněž já mám od vás vypracovanou zprávu a v průběhu dalších měsíců bych se na vás dovolil obrátit pro nějaké upřesňující informace. Kontakt jsem na vás nalezl na internetu. Již jsem vás doporučil několika zájemcům o obdobné informace a budu v tom pokračovat, protože si myslím že nebudou nespokojeni.