Přesluhování, práce na procenta, přelom roku

Ivana Havelková, email na vyžádání

Dobrý den,

omlouvám se, že odepisuji až nyní. Snad Vám bude moje informace ještě užitečná.

O vaší službě jsem se dozvěděla od kamarádky, která ji využila přede mnou. V té době jsem byla postavena před rozhodnutí, jak se zachovat, zda je pro mne výhodnější jít do důchodu hned nebo počkat? Dále jsem váhala, zda za cenu, kterou si účtujete za tuto poradenskou službu, opravdu dostanu pro mne důležité informace. Nakonec jsem se rozhodla využít této možnosti.
Byla jsem velmi mile překvapena vaším přístupem k mé problematice a to jak v průběhu řešení (dodání všech informací, které jste potřebovali), tak výsledkem – závěrečnou zprávou, kterou jsem dostala. Zpráva obsahovala jak možnosti odchodu do důchodu s výpočty jeho výše, tak několik porovnání se situací, kdy bych se rozhodla ještě do důchodu nejít a zda se mi to “vyplatí”.
Musím konstatovat, že v době, kdy všichni v předdůchodovém věku zmateně diskutovali o tom, zda je lépe odejít do důchodu předčasně v říjnu, listopadu nebo posledního prosince nebo prvního ledna a sdělovací prostředky byly zmatečné a příliš nepomáhaly, byla jsem vděčná za vaši pomoc a jasné informace.
Když jsem dostala vaši zprávu, byla jsem nadšená objemem informací a měla jsem jasnou představu, jak se zachovat. Náhle však přišla nemoc a já jsem byla půl roku v pracovní neschopnosti. Nesplnila jsem tak předpoklady, na základě kterých jste zpracovávali původní zprávu a byla jsem opět v situaci, kdy jsem si nevěděla rady, jak se zachovat?  Počkala jsem tedy na výpočet výdělku za uplynulý rok a zaslala jsem vám další informace se žádostí o přehodnocení závěrečné zprávy na základě doplněných informací a změny stavu.
Odpověděli jste mi v krátkém časovém úseku a velmi jsem ocenila, že jsem již nemusela nic za toto poradenství doplácet, že jste jej zahrnuli do původně placené služby.
Pokud přijmete malou připomínku, doporučila bych, abyste zájemcům o vaši službu zasílali po přijetí podkladů od nich informaci, že jste je obdrželi s určením přibližného dne odeslání závěrečné zprávy.

Závěrem mi dovolte konstatovat, že si velice vážím toho, že jste nepožadovali platbu předem, ale faktura přišla až se zpracovanou závěrečnou zprávou. Jsem přesvědčena, že se řadíte mezi několik málo firem na našem trhu, kterým záleží na dobré pověsti, odvádějí vynikající práci a opravdu pomáhají těm, kteří nejsou v této oblasti dostatečně vzdělaní. Vaše závěrečná zpráva je dokonalá, pomohla mi v rozhodování a peníze, které jsem za tuto službu zaplatila, považuji za dobře investované. Své zkušenosti s vaší firmou z těchto důvodů předávám svým známým a o vaší nabídce důchodového poradenství je informuji a doporučuji vás.

Děkuji vám za zaslání adresy na web a ještě jednou se omlouvám, že jsem reagovala s dlouhým zpožděním.

Zdravím a přeji příjemné dny
Ivana Havelková