Slide #1

SVČ a pobírání důchodu

Pokud jste osoba samostatně výdělečná činná a zvažujete odchod do důchodu, můžeme Vám spočítat výhodnou kombinaci pobírání předčasného důchodu a omezené samostatné výdělečné činnosti.

Pokračuj

Výpočet invalidního důchodu

V případě, že očekáváte přiznání invalidního důchodu vlivem zhoršujícího se zdravotního stavu, vypočítáme Vám jeho výši. Invalidní důchod Vám vyčíslíme ve všech variantách I,II i III stupně a doporučíme datum přiznání.

Pokračuj

Vzorové doporučení

Připravili jsme pro Vás několik výňatku z našich závěrečných zpráv (doporučení), které jsme zpracovali klientům před Vámi. Můžete se tak seznámit s obsahem obecné části i s nětkterými částmi individuálních částí.

Pokračuj