Souběh důchodů – starobní důchod a vdovský důchod

Dotaz 15.4. 2010: Moje maminka brala starobní důchod 7443 Kč. Její manžel umřel letos v únoru.Pobíral st.důchod 11597 Kč. V důchodě byl rok. Je možné, aby vyměřili mamince 10074 Kč důchodu, včetně vdovského? Děkuji za odpověď.

Odpověď:
Důchod byl vyměřen v pořádku. Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního a vdovského důchodu, vyplácí se nejvyšší důchod v plné výši a polovina procentní výměry z druhého důchodu (§ 59 zák. 155/1995 Sb.). Výše procentní výměry vdovského důchodu je rovna polovině procentní výměry starobního důchodu manžela v době smrti (§ 51 zák.). Prakticky řečeno to znamená, že při souběhu nároků na starobní a vdovský důchod se vyplácí příplatek ve výši jedné čtvrtiny výše důchodu zemřelého manžela sníženého o 2170,- Kč (základní výměra). Ve Vašem případě tento příplatek vychází na 2357 Kč. Její důchod je tedy navíc k vdovskému důchodu navýšen o 274 Kč, patrně za dobu pojištění po vzniku nároku na starobní důchod.