Doba evidence na úřadu práce a pobírání předčasného důchodu

Otázka 19.5.2010: Dobrý den. Jsem již 8 měsíců nezaměstnaná, je mi 56 let a do starobního důchodu bych měla jít 23.3 2014. Protože nemůžu najít práci a jsem v evidenci na pracovním úřadě, uvažuji o tom, že si v lednu 2011 zažádám o předčasný důchod od 1.4 2011. Slyšela jsem o možnosti neodhlašovat se z evidence úřadu práce i když budu pobírat předčasnou penzi. Pokud bych si v té době našla nějakou práci, mohla bych přerušit tento důchod a pracovat až do úplného starobního důchodu a potom bych prý měla nárok na úplné přepracování výše starobního důchodu, právě tím, že jsem byla pořád hlášená na úřadu práce. Sdělte mi prosím jestli to opravdu tak je. Jsem narozená 22.7 1954 mám 2 děti, pracovala jsem 38 let, na úřadě práce jsem od října 2009 a podpora mi končí v srpnu 2010.

Odpověď: Dobrý den, reaguji na Vaši otázku ze dne 19. května týkající se taktiky před získáním nároku na řádný starobní důchod.

Odpověď zní, že Váš plán, jak jste jej popsala, je proveditelný a je patrně nejlepší možný. Tedy na základě platných zákonů. Jedinou námitku mám k Vaší poznámce, že by jste měla mít “nárok na úplné přepracování výše starobního důchodu, právě tím, že jsem byla pořád hlášená na úřadu práce.” Nárok na přepočtení výše již přiznaného důchodu máte pouze na základě výkonu výdělečné činnosti (ustanovení § 36 odst. 2 zákona o důchodovém pojištění).

Pokud jde o vedení v evidenci ÚP jako uchazeče o zaměstnání, započítává se tato doba jako náhradní doba důchodového pojištění (v omezeném rozsahu), ovšem jen pokud Vám již starobní důchod nebyl přiznán. Po přiznání důchodu, tedy ode dne vzniku nároku na důchod již nevzniká nárok na započítání doby evidence na Úřadu práce jako doby pojištění (ustanovení § 5 odst. 1 písm. n) zákona o důchodovém pojištění).

Přesto je to dobrý plán, neboť máte určitou šanci na získání zaměstnání s tím, že výdělečnou činností třeba “pokryjete” alespoň první rok pobírání předčasného důchodu, za který je trvalé snížení Vašeho důchodu nejvyšší. Doba výdělečné činnosti se na Vaši žádost (!) přičte k době pojištění získané před přiznáním předčasného důchodu a zkrátí se doba, za kterou byl předčasný důchod krácen. Zjednodušeně to je jako kdybyste odešla do předčasného důchodu později, akorát s tím, že se již nezapočtou Vaše výdělky. Doba evidence na Úřadu práce po dni vzniku nároku na důchod nemůže výši Vašeho důchodu sama o sobě nijak ovlivnit.