Všeobecný vyměřovací základ a přepočítací koeficient

Vždy v září se vyhlašují údaje, které jsou nutné pro přesný výpočet důchodu v dalším roce:

Všeobecný vyměřovací základ

Vyhlášeno v září 2012: 25 093 Kč

Přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu

Vyhlášeno v září 2012: 1,0315