Výdělečná činnost a předčasný důchod

Otázka 26.8.2011: Posím o radu: Jestliže jako poživatel předčasného důchodu (o cca 2 roky před řádným odchodem do starobního důchodu) bych po 1 roce si našel práci nebo bych začal podnikat a přerušil požívání tohoto důchodu (a platil důchodové pojištění), mohu požádat poté o přepočet důchodu podle nové skutečnosti. A co kdybych pracoval poté až do doby nároku na řádný starobní důchod a požádal poté o přepočet důchodu až v době, kdy bych měl nárok na řádný starobní důchod (v řádném termínu)? Děkuji.

Odpověď: Dobrý den, reaguji na Vaši otázku ze dne 26. srpna týkající se přepočtu předčasného důchodu. Budete-li vykonávat výdělečnou činnost, zanikne Vám nárok na výplatu předčasného důchodu a po ukončení výdělečné činnosti bude důchod přepočten (bude započítána doba pojištění, jakož i počet dní, o které se Vám předčasný důchod krátí – zjednodušeně, jako kdybyste odešel do předčasného důchodu později). Rozdíl takto navýšeného předčasného důchodu a později přiznaného důchodu je v tom, že v prvním případě se již do důchodu nezapočítávají Vaše nově vzniklé výdělky. V momentě, kdy dosáhnete obecného důchodového věku (den nároku na nekrácený starobní důchod), můžete požádat o uvolnění výplaty důchodu. Po tomto dni bude důchod vyplácen již bez omezení i s výdělečnou činností. Můžete však takto získat nevhodně ukončený rok pojištění např. 42 let a 350 dní, pokud byste se této skutečnosti chtěl vyhnout, spočítáme Vám výhodné přiznaní.