Výpočet důchodu

Základem optimalizace a stanovení výhodného data odchodu do důchodu je výpočet jeho výše k různým datům. Jedná se ale o komplikovanou záležitost. Jak se postupujeme při výpočtu důchodu si ukážeme v tomto článku.

Výpočet doby pojištění

Za prvé je třeba znát veškerá data, která do výpočtu vstupují – to jsou např. doby zaměstnání, péče o dítě, evidence na ÚP, vojenská služba, atd. Dále je třeba znát, jak se tyto doby hodnotí, jako doba pojištění. Některé se totiž hodnotí pouze z 80%, některé plně, některé mají jiné omezující podmínky. Tak například doba evidence na ÚP se hodnotí vždy z 80%, doba, kdy pobíráte podporu se nesleduje. Doba, kdy podporu nepobíráte se započítá max. po tři roky, a to ještě s podmínkou, že před Vaším 55. rokem se započítá pouze rok. Toto omezení však neplatí pro doby získané před rokem 1995. A tak dále, různých pravidel, výjimek je hodně.

Vše je potřeba dobře znát, abyste byli schopní vypočítat přesnou dobu pojištění – např. 42 let a 180 dní. Do výpočtu důchodu vstupují pouze celé roky. Může se tedy stát, že k termínu, kdybyste chtěli odejít do důchodu, můžete získat dobu pojištění 42 let a 335 dní. Znatelně výhodnější je pak odchod do důchodu o měsíc odložit, nebo doplatit dobrovolné pojištění. Výpočet doby pojištění je jedním ze základů našeho poradenství v oblasti stanovení vhodného data odchodu do důchodu.

Samotný výpočet důchodu

Další stěžejní údaje pro výpočet důchodu jsou Vaše výdělky od roku 1986. Počítají se vyměřovací základy, tedy Vaše hrubá mzda, v případě OSVČ polovina daňového základu (zisku).

Další důležité vstupy

Dále je nutné znát, jak se krátí předčasný důchod (může záležet na jediném dni), případně za jaké období se důchod navyšuje při přesluhování a práci tzv. “na procenta”. V případě invalidních důchodu, je výpočet ještě trochu složitější.

Porovnávní jednotlivých variant

Výpočet důchodu je třeba provést pro několik variant a vybrat z nich tu výhodnou. Např. na přelomu let se porovnává, zda jsou výhodnější pro výpočet důchodu nové koeficienty, nebo valorizace. Při předčasném důchodu je třeba zhodnoti růst výše důchodu a pokud se to vyplatí, navrhnout výhodný odklad.

Profesionální výpočty

Výpočtům důchodů se věnujeme profesinálně a máme za sebou již bezmála 500 vyhotovených optimalizací k odchodům do důchodu. Rádi pomůžeme s odchodem do důchodu i Vám.