Výpočet předčasného důchodu

Předčasný důchod se počítá stejně jako řádný starobní důchod, akorát s tím rozdílem, že výše důchodu je zkrácena, a to v závislosti na tom, kolik Vám zbývá do nároku na řádný starobní důchod. Čím dříve do předčasného důchodu odejdete, tím je zpravidla nižší.

Jak se postupuje při výpočtu předčasného důchodu a jeho krácení ilustrují následující odstavce:

Krácení předčasného důchodu

Odchod do předčasného důchodu znamená trvalé krácení důchodu, krátí se za každých i započatých 90 dnů, které zbývají do nároku na nekrácený starobní důchod. Není tedy dobré odejít do předčasného důchodu například 91 dnů před nárokem na nekrácený starobní důchod, protože se Vám bude krátit dvakrát. Lepší je jeden den počkat.

Za předčasný odchod do důchodu o tři roky je sazba procentní výměry důchodu snížena o 15,9%. Čím víc se přiblížíte datu vzniku nároku na nekrácený starobní důchod, tím vyšší bude Váš důchod.

Výše krácení se počítá podle toho, zda pobíráte předčasný důchod více než 360 nebo více než 720 dnů před nárokem na nekrácený starobní důchod. V období do 360 dnů před tímto nárokem se Váš důchod zkrátí o 0,9% z výpočtového základu za každých započatých 90 dnů. Od 361. dne do 720. dne před tímto nárokem Váš důchod zkrátí o 1,2% z výpočtového základu za každých započatých 90 dnů. V období od 721. dne (721 a více dnů před nárokem na nekrácený starobní důchod) se zkrátí o 1,5% z výpočtového základu za každých započatých 90 dnů.

Příklad výpočtu předčasného důchodu, krácení

Například, pokud odejdete do předčasného důchodu 830 dnů před nárokem na nekrácený starobní důchod, zkrátí se Vám o 2×1,5 % + 4×1,2 % + 4×0,9 % = 11,4 %. V období od 721. dne se Vám v tomto případě předčasný důchod zkrátí dvakrát – jednou za plných 90 dnů, podruhé za započatých 90 dnů (konkrétně za 20 dnů). Pro lepší orientaci uvádíme trvalé snižování Vašeho důchodu v závislosti na dni odchodu do důchodu.

Závěr

Odchod do předčasného důchodu nevolte náhodně, neboť existuje šance, že se “netrefíte” do správného data. A budete zbytečně přicházet o peníze během celého důchodového věku. V naší závěrečné zprávě klientům uvádíme tabulku krácení předčasného důchodu, kde jsou vidět všechna rozhodná data pro krácení důchodu za předčasný odchod včetně procentuálního krácení. Uvedení konkrétního výpočtu předčasného důchodu je samozřejmostí. Navíc je dobré se ještě řídit podle ukončeného roku pojištění, zhodnotit varianty s ÚP, dobrovolné pojištění, atd.

Mohlo by Vás zajímat: