Žádost o důchod formulář

Otázka 1.9.2012: Kde bych sehnal formulář k žádosti o důchodu?

Odpověď: Shánět formulář, není potřeba. Žádost o důchod se sepisuje na Vaší okresní (městské) správě sociálního zabezpečení. Jen je třeba nachystat si správné doklady:

  • občanský průkaz,
  • doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném),
  • doklady o výkonu vojenské služby,
  • ženy předkládají doklady prokazující výchovu dětí nebo péči o děti (rodné listy nebo rozhodnutí o době a rozsahu péče),
  • doklady prokazující zaměstnání v cizině,
  • chybí-li některé doby pojištění, předkládají se náhradní doklady, které prokazují výdělečnou činnost – potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy atd.
  • pokud požadujete důchod vyplácet na účet u peněžního ústavu, musíte k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet“. Aktuální verzi tohoto tiskopisu v elektronické podobě naleznete na http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/0438198A-B55A-44CA-B757-2111A3E8E7F2/0/89_109_6W.pdf