Žádost o důchod podaná v pracovní neschopnosti

Dotaz 21.4.2010: Dobrý den, prosím o zodpovězení mého dotazu ohledně žádosti o důchod: Dne 4.7. 2010 mám nástupní termín do starobního důchodu, 6.4. 2010 jsem podal žádost na OSSZ v Kolíně a jelikož jsem v dlouhodobé pracovní neschopnosti, bylo mi sděleno, že moje žádost nebude vyřízena do té doby, než budu uschopněn. Chtěl bych vědět, zda je tento postup správný ze strany OSSZ a jak bych měl dále postupovat. Moc děkuji za odpověď.

Odpověď: Podle § 82 odst. 4 zák. č. 582/1991 Sb. lze žádost podat nejdříve 4 měsíce přede dnem, od kterého občan žádá dávku důchodového pojištění přiznat, rozhodnutí o přiznání dávky je orgán povinen vydat nejpozději do 90 dnů ode dne, kdy občan podal žádost o její přiznání. Žádná taková podmínka, která by ve Vámi popsané situaci umožňovala přerušit řízení, v zákoně není. Žádost tedy můžete podat, i když jste v dlouhodobé pracovní neschopnosti.