Žádost o důchod zpětně

Otázka 1.10.2012: Lze podat žádost o důchod zpětně?
Odpověď: V případě žádosti o předčasný důchod nelze požadovat přiznání důchodu zpětně, tedy před datem podání žádosti. V případě řádného nekráceného starobního důchodu, to lze. Avšak počítejte s tím, že výplata důchodu zaniká uplynutím pěti let – tato informace se týká zejména těch, kteří tzv. přesluhují (pracují na procenta) již delší dobu. O invalidní důchod lze také žádat zpětně a to ke dni vzniku invalidity.