Základní a procentní výměra důchodu

Otázka: Prosím o posouzení, zda u důchodů, které mají stejné osobní vyměřovací základy i výpočtové základy byly vypočteny stejné základní výměry, ale rozdílné výměry procentní. Rozdíl je 861,- Kč.

Odpověď: Dobrý den, ne zcela přesně jsem pochopil, na co se ptáte. Pokud máte stejný osobní vyměřovací základ, budete mít i stejný výpočtový základ (pokud se jedná o důchody přiznané ve stejném roce). Základní výměra bude také stejná a procentní výměra se bude lišit podle odpracovaných let (+ studium, péče o dítě, apod.).