Zápočet dody evidence na úřadu práce do důchodu

Otázka 25.8.2010: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat co je čemu nadřazené. Známá odchází do důchodu. Doba evidence bez hmotného zabezpečení na úřadu byla asi 3 a půl letá ale všechna před 55rokem věku? Jak se tato doba bude započítávat? Jen rokem, nebo je zákonem dáno že má nárok na tři roky i když nepracovala před 55rokem a byla pouze v evidenci a brala dávky na péči o děti, sirotčí důchody a příspěvky na domácnost. Nemohla jít za prací, byla sama a měla pracovní omezení a úřad práce nebyl schopný ji práci najít stejně jako ona sama hledala bezúspěšně.
Děkuji za Váš čas a Vaše podrobné zdůvodnění. Domnívám se, že by doba tří let pouze v evidenci, měla být započtena plně.

Odpověď: Dobrý den, odpovídám na Vaši otázku ze včerejšího dne: “Doba evidence bez hmotného zabezpečení na úřadu byla asi 3 a půl letá ale všechna před 55rokem věku? Jak se tato doba bude započítavat? Jen rokem, nebo je zákonem dáno že má nárok na tři roky i když nepracovala před 55rokem a byla pouze v evidenci a brala dávky na péči o děti, sirotčí důchody a příspěvky na domáctnost.”

Doba evidence uchazeče o zaměstnání bez hmotného zabezpečení je podle platných předpisů dobou pojištění v rozsahu maximálně tří let, avšak před 55 rokem věku maximálně v rozsahu jednoho roku. Pokud tento rok je “vyčerpán” před 55 rokem, po 55 roku věku už pochopitelně “zbývají” pouze dva roky evidence započitatelné jako doba pojištění. Použije se § 5 odst. 1 písm. n) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některá další ustanovení. Jedná se však o dobu evidence po roce 1995, pokud byla před rokem 1996 hodnotí se plně.

To nevylučuje uplatnění doby pojištění pro ženu pečující o děti do čtyř let věku, ale z našich zkušeností již víme, že ženy, které jsou tak obětavé a věnují se svým dětem déle, tato společnost příliš nedoceňuje. Zkrátka, pokud si neplatí pojištění dobrovolně samy, zpravidla se jim doba od 4. narozenin nejmladšího dítěte jako doba pojištění vůbec nepočítá.

Dopady jsou někdy opravdu značné, nedávno jsem například řešil případ paní, která po cca 10 letech péče o svého nemocného syna získala nárok na důchod ve výši okolo 4 000 Kč měsíčně.

Snad jsem Vám odpověděl dostatečně, měla-li by Vaše známá jakékoli otázky týkající se práva sociálního zabezpečení, rád se je pokusím zodpovědět. Jen bohužel nemohu slíbit včasnost ani úplnost odpovědi, specializujeme se na důchody, v oblasti státní sociální podpory nemám takovou praxi.