Zápočet výdělků do důchodu

Do důchodu se započítají Vaše výdělky ve standardních případech od roku, který bezprostředně následuje po roce, kdy jste dosáhli 18 roků. Pokud jste měli 18. narozeniny 5.6.1988, první rok, který se Vám započítá je 1989. Dále platí podmínka, že se nezahrnují roky před rokem 1986. Tedy první možný rok, kdy se započítají výdělky je rok 1986 (opět platí pro běžné případy, existují výjimky).

Poslední rok, který se započítá, je rok, který předchází roku přiznání důchodu. Pokud bude Váš důchod přiznání 25.12.2012, poslední rok, který se Vám započítá je rok 2011. Výdělky z rok 2012 se Vám již nezapočítají. Někdy je proto výhodné odložit přiznání důchodu až na začátek nového roku, avšak závisí i na dalších okolnostech, ty jsou předmětem našich výpočtů důchodů.