Předčasný důchod

Několik let před vznikem nároku na řádný nekrácený starobní důchodu máte možnost odejít do tzv. předčasného důchodu. Zde naleznete několik důležitých informací:

Nárok na předčasný důchod

Nárok na předčasný důchod se odvozuje od data, kdy Vám vzniká nárok na řádný starobní důchod.

1) Pokud nárok na řádný důchod vzniká dříve než v 63 letech, pak nárok na předčasný důchod Vám vzniká nejdříve 3 roky před nárokem na řádný důchod. Zjednodušeně řečeno do předčasného důchodu můžete odejít nejdříve tři roky před řádným důchodem. Podle tohoto pravidla se také zpravidla postupuje u těch, kteří se nyní chystají do důchodu.

Pro později narozené se postupuje podle následujícího pravidla:

2) Pokud nárok na řádný důchod vzniká v 63 letech a později, pak nárok na předčasný důchod vzniká nejdříve 5 let před nárokem na řádný důchod. Zároveň musíte dosáhnout alespoň 60 let věku.

Další podmínkou vzniku nároku na předčasný důchod je, že musíte mít potřebný počet let pojištění (tato podmínka platí i pro nárok na řádný starobní důchod). O přiznání předčasného důchodu nelze žádat zpětně, nejpozději tedy ke dni, kdy žádost o tento důchod podáte příslušnému úřadu.

Krácení předčasného důchodu

Sice můžete pobírat předčasný důchod dříve než řádný starobní důchod, ale na druhou straně je trvale krácen. Předčasný důchod se krátí podle toho, kdy do něj odejdete. Na toto téma jsme sepsali samostatný článek výpočet předčasného důchodu.

Předčasný důchod a výdělek

Lepší by bylo psát předčasný důchod a přivýdělek, neboť výdělky jsou v souběhu s výplatou předčasného důchodu omezené. Není možná taková činnost, která zakládá na důchodovém pojištění – v případě zaměstnanců se jedná o zdravotní pojištění, v případě podnikatelů (OSVČ) o sociální pojištění. Ostatní činnosti, které jsou za úplatu, vykonávat můžete. Pokud byste vykonávali takovou činnost, kdyby by Vám účast na důchodovém pojištění vznikla, zaniklo by Vám právo na výplatu předčasného důchodu.

Mohlo by Vás zajímat: