Valorizace důchodů

Většinou platí, že odejdeme-li do důchodu v novém roce, dostaneme díky vyšším parametrům vyšší důchod. Zároveň je ale nutné, aby i hodnota vyplácených důchodů postupem času neklesala tím, že se např. zvyšují ceny. Jinými slovy musí se udržovat “stálá” úroveň příjmu stávajících důchodů (resp. “stálá” životní úroveň důchodců). Rostou ceny? Rostou příjmy? Pak musí růst i důchody… K tomu slouží valorizace důchodů.

Valorizace jinými slovy znamená zvýšení důchodů. Důchod se dělí na dvě části – jedna část je fixní (tu mají všichni stejnou, v roce 2012 tj. 2 270 Kč), druhá část je různá a závisí na tom, kolik jste v životě vydělali a jak dlouho jste pracovali.

Většinou se valorizují obě části. První část o fixní částku (např. 70 Kč), druhá část o procenta (např. zvýšení variabilní části o 3%). Vždy se valorizuje automaticky (poživatelé důchodu se nemusí starat o jeho zvýšení) a většinou na přelomu roku (ještě je možná tzv. mimořádná valorizace během roku).

A jak to souvisí s odchodem do důchodu? Značně… Valorizace na přelomu roku se týká všech důchodů, které byly přiznány v odstupujícím roce a dříve. Tedy na přelomu let 2008/2009 se valorizace týkala všech důchodů přiznaných v roce 2008 a dříve.

Valorizace může být např. kolem 300 Kč měsíčně (a to jsou peníze, o kterých v rámci celého důchodového věku stojí za to uvažovat. Pokud tedy chceme, aby se náš nastávající důchod valorizoval, podáme si žádost o důchod k 31.12. odstupujícího roku a prakticky ihned se nám důchod nezanedbatelně zvýší.

Bohužel to není tak jednoduché. Většinou se klienti rozhodují v rámci předčasného důchodu, nebo může sehrát roli ukončený rok pojištění, navíc vyšší přepočítací koeficienty v novém roce mohou být výhodnější, atd. Může se tedy stát, že je lepší odejít do důchodu až po novém roce… všechny uvedené a ještě další okolnosti je třeba zvážit a spočítat.