Evidence na úřadu práce a důchod

Doba evidence na úřadu práce se může počítat do doby pojištění pro zápočet na důchod. Jsou proto však jistá omezení. Rozdíl je především pro dobu evidence na úřadu práce před rokem 1996 a po roce 1995.

Doba evidence na úřadu práce před rokem 1996

Před tímto rokem se Vám do důchodu započítá jakákoli doba evidence na ÚP, bez ohledu na to, jak dlouho probíhala, a zda jste pobírali podporu v nezaměstnanosti či nikoliv. Tato doba se pro účely výpočtu bude hodnotit jako doba vyloučená a do doby pojištění pro výši důchodu se započítá z 80%.

Doba evidence na úřadu práce po roce 1995

Po roce 1995 se Vám doba evidence na úřadu práce bude hodnotit s jistý omezením. Doba, kdy jste pobírali podporu v nezaměstnanosti, se Vám bude hodnotit neomezeně. Doba, kdy jste podporu v nezaměstnanosti nepobírali, se Vám bude hodnotit maximálně do tří let – a to ještě s omezující podmínkou – do Vašeho 55. roku maximálně rok.

Pro potřeby výpočtu důchodu se Vám bude tato doba hodnotit rovněž jako doba vyloučená a do doby pojištění pro výši důchodu se započítá z 80%.